Verzenen

Uit Christipedia

Verzenen, meervoud van 'versen(e)' (= hiel, hak), betekent 'hielen'. Het woord 'verzenen' komt op negen plaatsen in de Statenvertaling (SV) voor. Twee bekende voorbeelden zijn:

Ge 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.(SV)

Hnd 26:14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan. (SV)