Viervorst

Uit Christipedia

Een viervorst of tetrach is een vorst over een vierde deel van een rijk, of over een relatief klein gebied.

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is, overgeschreven: Tetraches, waarvan het Nederlandse woord 'tetrach', naar de letterlijk betekenis 'viervorst'.

In de Romeinse tijd werd deze titel gebruikt voor vorsten in het oostelijk deel van het Rijk, die bij de gratie van het Romeinse gezag het bewind voerden over een relatief klein gebied. Het gebied waarover zij regeerden heette een ‘viervorstendom’. Een viervorst was bijvoorbeeld Herodes Antipas.

De tetrarchen worden ook “koningen” genaamd, omdat zij als koningen regeerden. Zie Matth. 14:9; Mark. 6:14; Hand. 25:24.