Vlade

Uit Christipedia

Vlade (meervoud: vladen) is een dunne (platte) koek.

Het woord werd in de 13e eeuw voor het eerst in schrift gebruikt. Het betekende toen 'dunne brede koek'. Drie eeuwen later vervormde het woord vlade in sommige gebieden via vlae naar vlaai, terwijl het in andere gebieden naar vla overging. Uit het woord 'vlade' zijn dus ontstaan 'vla' (= dik melkgerecht) en 'vlaai' (= gebak).

Voor de wijding van de priesters werden ongezuurde vladen (platte koeken of broden), met olie bestreken, genomen.

Ex 29:1 Dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij Mij het priesterambt bedienen: neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen; Ex 29:2 En ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie bestreken; van tarwemeelbloem zult gij dezelve maken. (SVV)

In plaats van 'vladen' hebben moderne vertalingen hier: 'platte koeken' (HSV), 'dunne koeken' (NBG51), 'ronde koeken' (WV95), 'wafels' (NB), 'dunne broden' (NBV).