Vluchteling

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een vluchteling is iemand die op de vlucht is voor oorlog, geweld of onderdrukking.

Zogenaamde ‘economische vluchtelingen’ zijn geen vluchtelingen in eigenlijke zin. Zij vertrekken uit armoedige leefomstandigheden in de hoop elders een beter bestaan op te bouwen.

In de hele wereld zijn anno 2016 ruim 60 miljoen mensen op de vlucht. Meer dan de helft van hen (67% in 2016) woont in steden, vaak in sloppenwijken; de rest (33%) in kampen[1]. Ze zijn enorm kwetsbaar, onder meer voor uitbuiting, seksueel misbruik en mensenhandel.

Jozef en Maria en hun kind Jezus vluchtten voor koning Herodes de Grote, die de geboren Koning der Joden wilde doden, naar Egypte. Na diens dood keerden zij terug en woonden weer in Nazareth.

De Heer Jezus werd gewaarschuwd voor Herodes Antipas - een zoon van Herodes de Grote - die hem wilde doden.

Lu 13:31 Op dezelfde dag kwamen er enige farizeeen, die tot Hem zeiden: Vertrek en ga weg van hier, want Herodes wil U doden. (Telos)

De Heer Jezus, die wist dat hij binnen afzienbare tijd gedood zou worden, was niet van plan om te vluchten.

Lu 13:32  En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt tot die vos: Zie, Ik drijf demonen uit en volbreng genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag kom Ik aan het einde.  Lu 13:33  Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan, want het gaat niet aan, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. (Telos)

Hij zou uiteindelijk worden opgepakt en voor onder andere Herodes Antipas worden voorgeleid. Deze vorst vond echter geen schuld in hem.

Ontheemden

De vluchtelingen maken een groot deel van de ontheemden uit. Ontheemden zijn mensen die geen thuis meer hebben. Volgens het Rode Kruis[2] zijn er wereldwijd 72 miljoen ontheemden (stand 2012). Zij hebben noodgedwongen hun huis verlaten wegens conflicten, natuurrampen en bouwprojecten. Eén op elke honderd wereldburgers is gedwongen ontheemd. Zij zijn kwetsbaar omdat ze vaak kampen met een slechte gezondheid en andere problemen. Velen trekken naar overvolle steden, waar hen in sloppenwijken nieuwe problemen wachten. De mensen die noodgedwongen huis en haard moesten verlaten, zijn veelal op de vlucht voor gewapende strijd. De laatste jaren tot 2012 was dat vooral in Ivoorkust, Mali, Somalië, Sudan en Syrië.

Bronnen

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 15 okt. 2012.

ZOA, fondswervingsbrief van jan. 2016.

Voetnoten

  1. ZOA, fondswervingsbrief van jan. 2016.
  2. Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 15 okt. 2012.