Vrije Evangelische Gemeenten (VEG)

Uit Christipedia

Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) zijn ongebonden (‘vrije’) gemeenten binnen het protestantisme die door predikanten en ouderlingen geleid worden, geen hogere kerkvergadering dan de plaatselijke erkennen en zich niet gebonden achten aan belijdenisgeschriften. Ze komen voor in Nederland, België, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. In Nederland zijn er 51 (anno 2010), in België (Vlaanderen) 30 (anno 2011). Veel VEG werken samen in een koepelorganisatie.

Ze zijn in de 19e eeuw onder invloed van opwekkingsbewegingen ontstaan door afscheiding van de grote volkskerken. Ze moeten niet verward worden met in de twintigste eeuw ontstane evangelische gemeenten, die een ander karakter hebben.

In 1948 werd de Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten opgericht.

In Nederland hebben gemeenten zich indertijd afgescheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk.

De gemeenten zijn in 1881 verenigd in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. In 2010 telde de Bond 37 leden. De Bond is aangesloten bij de wereldbond.

In de Nederlandse Bond zijn spanningen wegens vrijzinnigheid in leren en doen. In sommige gemeenten van de Bond is (anno 2011) een homohuwelijk mogelijk; homohuwelijken worden er ingezegend. Deze praktijk werkt als een splijtzwam in de Bond.

In de jaren tachtig vond een breuk plaats binnen de Nederlandse Bond. Dertien gemeenten scheidden zich toen af uit onvrede over de opkomst van de vrijzinnigheid. Het ging om de ontwikkeling van de theologische opleiding binnen de bond, toenemende vrijzinnigheid (liberale theologie), het waarheidsgehalte van de Bijbel, het conflict rond de IKON en de aansluiting bij de Wereldraad van kerken. In 1994 verenigden de verontruste gemeenten zich in de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten. De Federatie telt 15 leden (anno 2014). In de federatiegemeenten is geen homohuwelijk mogelijk.

In België bestaat de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten van de Belgische Evangelische Zending. Daarbij zijn 30 gemeenten aangesloten (stand 2011). De Vlaamse Bond onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse.

Meer informatie

Artikel Vrije Evangelische Gemeenten op Wikipedia.nl

Website van de Nederlandse Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Website van de Nederlandse Federatie Vrije Evangelische Gemeenten.

Website van de Vlaamse Vrije Evangelische Gemeenten.

Artikel Vlaamse Vrije Evangelische Gemeenten op Wikipedia.nl

Website van de Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

Bronnen

Artikel Vrije Evangelische Gemeenten in: Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007. Microsoft Corporation/Het Spectrum, 1993-2006.

Artikel Vrije Evangelische Gemeenten op Wikipedia.nl

Artikel Vlaamse Vrije Evangelische Gemeenten op Wikipedia.nl

Artikel Homoseksualiteit splijtzwam voor vrije evangelischen, nieuwsbericht op Kernieuws.nl, 7 okt. 2011.