Waarzeggerij

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Waarzeggen)

Waarzeggerij is de kunst of de gave van het voorspellen van de toekomst[1]. Synoniemen: waarzegkunst, waarzeggerskunst, mantiek.

Waarzeggen is “door middel van bijzondere gaven of geheime kunsten mededelingen doen omtrent verborgenheden of toekomstige gebeurtenissen”[2].

Waarzegger. Een waarzegger of waarzegster (vrouw) is iemand die waarzegt, met name bij wijze van beroep[3]. Zulke personen zijn te vinden op kermissen (in de ‘waarzegtent’) en op zogenoemde paranormaalbeurzen. Synoniem: manticus.

Een waarzegger heeft zijn gave te danken aan een waarzeggende demon (gevallen engel). 

Waarzegger vs. profeet. Een waarzegger mag niet gelijkgesteld worden met een profeet. Een waarzegger ontvangt woorden van een demon. Een profeet daarentegen ontvangt woorden van God en maakt die bekend. Een valse profeet kan wel woorden van een demon ontvangen hebben. 

Steunsel. Een waarzegger kan iemand zijn waarop mensen vertrouwen, steunen, en naar wiens uitspraken zij handelen, wiens raad zij opvolgen.

Jes 3:1 Voorwaar, zie, de Here, de HERE der heerscharen, neemt steun en stut uit Jeruzalem en Juda weg: elke steun van brood en elke steun van water; Jes 3:2  held en krijgsman, rechter en profeet, waarzegger en oudste, (NBG51)

Een geval van waarzeggen vinden wij in het Nieuwe Testament. De apostel Paulus kwam in aanraking met een waarzegster:

Hnd 16:16 Het gebeurde nu, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een slavin die een waarzeggende geest had, ons ontmoette, die haar meesters veel winst aanbracht met waarzeggen. Hnd 16:17 Deze liep Paulus en ons achterna en schreeuwde aldus: Deze mensen zijn slaven van God de Allerhoogste, die u de weg van behoudenis verkondigen. Hnd 16:18 En dit deed zij vele dagen lang. Paulus echter, hierover zeer verstoord, keerde zich om en zei tot de geest: Ik beveel je in de naam van Jezus Christus dat je van haar uitgaat. En hij ging uit op hetzelfde ogenblik. Hnd 16:19 Toen nu haar meesters zagen dat hun hoop op winst weg was, grepen zij Paulus en Silas en sleepten hen naar de markt voor de overheid; (TELOS)

Waarzeggerij en het raadplegen van waarzeggers is een kwaad in de ogen van God.

Le 20:6 En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij achter hen aan te gaan-tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. (HSV)

Le 20:6 Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien. (SV)

Le 20:6 En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen; tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. (NBG51)

Het Hebreeuwse woord voor ‘waarzegger’ is yiddeoni, afgeleid van het werkwoord yada = kennen. Het woord betekent letterlijk ‘kenner’. Een yiddeoni is een kenner, namelijk van verborgenheden, zoals de toekomst.

Het woord yiddeoni komt 11x in het Oude Testament voor. De Statenvertaling vertaalt steeds ‘duivelskunstenaars’. De vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 vertaalt 5x ‘waarzeggende geesten’, 3x ‘waarzeggers’, 2x ‘(bezweerders) van geesten’, 1x ‘een waarzeggende geest bezitten’.

God kan beschermen tegen waarzeggerij. De Moabitische koning Balak wilde dat de waarzegger Bileam het volk Israël zou vervloeken. God, de Bewaarder van Israël, legde Bileam echter de volgende woorden in de mond:

Nu 23:23 Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israël. ... (SV) 

Het Hebreeuwse woord hier gebruikt is qesem, dat 11x in het Oude Testament voorkomt.

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoten

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000. S.v. Waarzeggerij.
  2. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000. S.v. Waarzeggen.
  3. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000. S.v. Waarzegger.