Wankelmoedig

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wankelmoedig is iemand die onzeker is van gemoed, zonder vaste wil of zelfvertrouwen. Synoniemen zijn: twijfelmoedig, weifelmoedig. De wankelmoedig is "aarzelend bij gebrek aan zelfvertrouwen; besluiteloos"[1].

Wankelmoedigheid kan ontstaan door een onzuiver hart.

Jak 4:7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. Jak 4:8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, zondaars, en zuivert de harten, wankelmoedigen. Jak 4:9 Weest ellendig, treurt en weent; laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid veranderd worden. Jak 4:10 Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verhogen. (TELOS)

Dubbelhartigheid maakt wankelmoedig. Volgens Karl August Dächsel[2] kunnen we onze harten zuiveren door onverdeelde liefde jegens de Heer (vs. Jak. 4: 4; 3:17. 2 Kor.11: 2v.). Sommig vertalingen beduiden dubbelhartigheid (vgl. de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling), innerlijke verdeeldheid (NBG51-vertaling).

Jak 4:8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! (HSV)

Jak 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. (NBG51)

Enkele verzen hiervoor heeft Jakobus een zekere dubbelhartigheid aan de kaak gesteld:

Jak 4:4 Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. (TELOS)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.

Voetnoot

  1. VanDale.nl, geraadpleegd 20 aug. 2016
  2. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jak. 4:8.