Wannen

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wannen (Eng. winnow) is het scheiden van het kaf van het koren. Een wan is werktuig om te wannen, bijv. een vork of schop.

Schriftplaatsen die spreken van wannen: Jes. 41:15-16; Jer 15:7; Ps 1:4; Matth. 3:12

Wannen. Copyright: V. Gilbert and Arlisle F. Beers. Bron: http://www.visualbiblealive.com

Op het dorsen volgde in Bijbelse tijden de zware arbeid van het wannen. Men deed dit 's avonds en 's nachts (Ruth 3:2), als er een zachte wind over de dorsvloer waaide (Jer. 4:11; 51:1 vv.). Bij het wannen waait de wind het (lichte) kaf van het (zwaardere) koren weg.

Het hierbij gebruikte werktuig heet in het Hebreeuws mizreh (Jer. 15:7; Jes. 30:24 „wan"). Een ander werktuig, in het Hebreeuws rachath, in Jes. 30, 24 „werpschoffel" genoemd, is een soort van houten schop met lange steel.

Het kaf werd met de stoppels verbrand (Matth. 3, 12), of door de wind weggevoerd (Ps. 1:4; Ps. 35: 5; Hos. 13, 3).

Wannen met een wan in de vorm van een mand

Wannen wordt in de Bijbel gebruikt als zinnebeeld van scheiden: scheiden van bozen en rechtvaardigen, samenbrengen van het koren (rechtvaardigen), verbranden van het kaf (bozen).

Jesaja 41:16 Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; maar gij zult u verheugen in den HEERE; in den Heilige Israëls zult gij u roemen. (SV)

Jeremia 15:7 En Ik zal hen wannen met een wan, in de poorten des lands; Ik heb Mijn volk van kinderen beroofd [en] verdaan; zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd. (SV)

Psalmen 1:4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. (HSV)

Johannes de Doper betuigde zijn tijdgenoten dat de Christus zou wannen in overdrachtelijke zin.

Mattheüs 3:12 zijn wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer door en door zuiveren en zijn tarwe in de schuur samenbrengen, maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. (TELOS)

Thresh & Winnow, video van HortiCultureVideos. Engels gesproken. Duur: 1 minuut. Bron: Youtube.

Bronnen

In dit artikel is gebruik gemaakt van tekst uit Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften, s.v. Akkerbouw. Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.