Welzijn

Uit Christipedia

Welzijn is de toestand van "goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, thans met name in toepassing op het zich welbevinden in onstoffelijk opzicht"[1][2]. Synoniem: welvaren.

De bekende uitdrukking "bij leven en welzijn" wordt gezegd bij te kennen geven van een voornemen. De woorden vermelden een voorbehoud of voorwaarde, ze betekenen: als ik het beleef en gezond ben.

In België is het aantal studenten met faalangst en depressie van 1999 tot 2009 verviervoudigd. In België heeft de helft van de werknemers last van een hoge bloeddruk (2009). De werkdruk wordt ervaren als bron van stress.

Voetnoten

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. VanDale.nl (geraadpleegd 8 nov. 2011) definieert welzijn als "toestand dat je je goed voelt". Dit lijkt te beperkt. Iemand die uitgezaaide kanker heeft en daarvan niets merkt en zich goed voelt, is niet in een goede toestand.