Wereldregering

Uit Christipedia

Een wereldregering is een regering die de wereld met haar vele verschillende volkeren zal regeren, een regering die nog niet bestaat, doch door velen wordt verwacht en/of nodig geacht.

Uit de Bijbel weten wij dat Jezus Christus zal komen om Zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te vestigen en als de koning der wereld zal regeren. Vlak voordat hij terugkomt zal het 'Beest uit de zee' heerschappij voeren over de wereld. Het zelfbestuur van de mensheid onder diens leiding eindigt echter rampzalig.

Er zijn ontwikkelingen die een menselijke wereldregering voorafgaande aan het koninkrijk van Christus bevorderen, of althans een aanpak op wereldschaal.

  1. de financiële crisis die in 2008 uitbrak (economische crisis)
  2. de opwarming van de aarde, het milieu
  3. de dreiging van terrorisme, jihadisme
  4. het wereldvoedselvraagstuk
  5. de verspreiding van kernwapens
  6. de energiecrisis

Deze problemen maken - naar het oordeel van menig politicus - een wereldregering noodzakelijk. Landen kunnen de problemen niet op eigen houtje oplossen. De Britse premier Gordon Brown bijvoorbeeld verklaarde in 2009 dat de financiële crisis moet worden gezien als  'de moeilijke geboorteweeën van een nieuwe wereldorde'.

Een wereldregering zal echter ten koste gaan van de soevereiniteit van de staten. Een politieke topfiguur als Henry Kissinger acht een nieuwe internationale politieke orde wenselijk; een wereld zonder grenzen, waarin nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt aan die van de hele wereld.

De Europese Unie, met haar opperste hof, één munt, wetgeving, ambtenarenapparaat en het vermogen om een militaire macht in te zetten, zou een model kunnen zijn voor de wereldregering.

Sommige mensen vrezen dat een wereldregering zal uitlopen op een apocalyptische werelddictatuur.

Meer informatie

Tom Hughes, America in the New World Order. Uitgever, UET, 2016. Pagina's: 104. Vraaggesprek met de auteur in Tom Hughes: America in the New World Order. Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 aug. 2016. Duur: 28 min. 30 sec.