What Child is this?

Uit Christipedia
William Chatterton Dix

"What Child Is This?" is een kerstlied waarvan de tekst in 1865 geschreven is door de Engelsman William Chatterton Dix (1837-1898).

Dix is bekend geworden als schrijver van christelijke liederen. Het grootste deel van zijn leven was hij echter leidinggevende bij een verzekeringsmaatschappij in Glasgow.

Toen hij bezig was met het schrijven van de tekst, werd hij op 29-jarige leeftijd getroffen door een ernstige ziekte, die hem bijna het leven kostte. Maandenlang was hij aan bed gekluisterd. Hij werd erg neerslachtig. Tijdens zijn herstel onderging hij een geestelijke vernieuwing en las veel in de Bijbel. Dit bracht hem tot het schrijven van verscheidene liederen. Bekende lofzangen en kerstliederen van hem zijn As with Gladness Men of Old, What child is this?, To you, O Lord, our hearts we raise and Alleluia! Sing to Jesus.

De tekst van “What Child is This?” is ontleend aan Dix’ gedicht ‘De kribbetroon’ (in het Engels: 'The Manger Throne’). De Engelse componist en organist John Stainer (1840-1901) verbond de tekst aan de melodie van "Greensleeves", een traditioneel Engels volkslied.

Hieronder volgt de tekst en vertaling[1].

What Child is this?

What Child is this who, laid to rest
    Wat kind is dit, gelegd te rusten
On Mary’s lap is sleeping?
    slapend op Maria's schoot?
Whom angels greet with anthems sweet,
    Dat engelen begroeten met lieve zangen,
While shepherds watch are keeping?
    Terwijl helders wacht houden?
This, this is Christ the King,
    Dit, dit is Christus de Koning,
Whom shepherds guard and angels sing;
    Wien herders bewaken en engelen bezingen;
Haste, haste, to bring Him laud,
    Haast! haast! om Hem lof te brengen,
The Babe, the Son of Mary.
    De baby, de zoon van Maria.

Why lies He in such mean estate,
    Waarom ligt hij in zo’n geringe plaats
Where ox and ass are feeding?
    Waar os en ezel voeden?
Good Christians, fear, for sinners here
    Goede christenen, vreest, voor zondaars hier
The silent Word is pleading.
    pleit het stille Woord.
Nails, spear shall pierce Him through,
    Nagels, speer zullen Hem doorsteken,
The cross be borne for me, for you.
    Het kruis zal worden gedragen voor mij, voor jou.
Hail, hail the Word made flesh,
    Wees gegroet! wees gegroet! het vleesgeworden Woord,
The Babe, the Son of Mary.
    De baby, de Zoon van Maria.

So bring Him incense, gold and myrrh,
    Dus brengt Hem wierook, goud en mirre,
Come peasant, king to own Him;
    Kom landman, koning om Hem te erkennen;
The King of kings salvation brings,
    De Koning der koningen brengt behoudenis,
Let loving hearts enthrone Him.
    Laat liefhebbende harten Hem op de troon zetten.
Raise, raise a song on high,
    Verheft, verheft een lied in de hoge,
The virgin sings her lullaby.
    De maagd zingt haar slaapliedje.
Joy, joy for Christ is born,
    Vreugde, vreugde want Christus is geboren,
The Babe, the Son of Mary.
    De baby, de Zoon van Maria.

Het volledige lied gezongen door het Choir of King's College in 1995:

De 7-jarige Kaitlyn Maher zingt een deel van "What Child is this?" (2011):

Bronnen

Artikel William Chatterton Dix op Wikipedia (Engels)

Artikel What Child is This? op Wikipedia (Engels)

Voetnoot

  1. Vertaling door Kees Langeveld, 2014.