Woelachtig

Uit Christipedia

Woelachtig is woelig, onrustig.

Salomo beschrijft het voorval van een jongeman die verleidt wordt door een woelachtige "vreemde vrouw":
Spr 7:10 En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel, en met het hart op haar hoede; Spr 7:11 Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet; Spr 7:12 Nu buiten, dan op de straten zijnde, en bij alle hoeken loerende; (SV)