Wrevel

Uit Christipedia

Wrevel is de misnoegdheid over iets, die zich nog niet rechtstreeks uitspreekt.

Verwante begrippen. Voelt men misnoegen over een lage daad, die verachting opwekt, dan spreekt men van verontwaardiging. Neemt deze toe in kracht en komt er hartstocht bij in het spel, dan noemt men de uiting van dit gevoel boosheid, gramschap of toorn.

De aarde was eens, volgens de Statenvertaling, "vervuld met wrevel" .

Ge 6:11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel. (SV)

Luther vertaalde door 'Frevels'. Andere vertalingen hebben: 'geweld' (HSV), 'geweldenarij' (Leidse vertaling, NBG51), 'gewelddaden' (WV95), 'ongerechtigheid' (Canisius, NaB), 'onrecht' (NBV).

Het Hebreeuwse woord chamac wordt ook door de Statenvertaling, in 47 van de 60 gevallen, vertaald door 'geweld'. "Geweld, onrecht, wreedheid, onrechtvaardigheid", welke betekenissen het Hebreeuwse woord heeft[1], drukt beter de toenmalige toestand op aarde uit dan 'wrevel'.

Bron

J.V. Hendriks, Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (Tiel, D. Mijs, 1908). Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 31 mei 2023.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.