Zaligsprekingen

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zaligsprekingen zijn woorden waardoor van een of meerdere mensen wordt gezegd dat ze zalig (=gelukkig) zijn. Het meest bekend zijn de zaligsprekingen door de Heer Jezus met het oog op zijn leerlingen. Hij heet hen gelukkig die vanuit een beperkt werelds perspectief juist tot de ongelukkigen gerekend zouden worden.

Mt 5:1 Toen Hij nu de menigten zag, klom Hij op de berg; en nadat Hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar Hem toe.
Mt 5:2 En Hij opende zijn mond en leerde hen aldus:
Mt 5:3 Gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen.
Mt 5:4 Gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Mt 5:5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven.
Mt 5:6 Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Mt 5:7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen.
Mt 5:8 Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Mt 5:9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd.
Mt 5:10 Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen.
Mt 5:11 Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij.
Mt 5:12 Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn.
(TELOS)