Zarfath, (= 'die loutert') ook geschreven Sarefat en Tsarefat, volgens de Griekse schrijfwijze Sarepta, was een Fenicische stad gelegen tussen Tyrus en Sidon. Daar woonde een arme weduwe, die de profeet Elia een tijd onderhield.

Ligging van Zarfath

De Hebreeuwse plaatsnaam is צרפת, Tsarefat. De naam betekent "iemand die loutert"[1]. Het Strongnummer is 06886. De naam komt 3x voor in het Oude Testament. Engels: Zarephath.

Zarfath was de stad en kust 13 km ten zuiden van Sidon aan de weg naar Tyrus. De resten van de oude kuststad liggen ongeveer 1,5 km van het landinwaarts gelegen tegenwoordige ‘Sarafand’.

De geschriften van de Assyrische vorst Sanherib (705-681 v.C.) delen mee dat de stad tot het koninkrijk Sidon behoorde.

God zei tot Elia:

1Kon 17:9  Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort[2], en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. 1Kon 17:10  Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. (HSV)

Daar in Zarfath woonde Elia bij de weduwe, in de laatste tijd van de droogte, toen de honger in Samaria sterk was. De goddeloze koning Achab regeerde toen over het tienstammenrijk Israël. In Zarfath wekte Elia de gestorven zoon van de weduwe uit de dood op.

Toekomst

In de toekomst zullen de Israëlieten dat wat van de Kanaänieten was (en thans deels Libanon toebehoort) tot aan Zarfath bezitten.

Ob 1:20  En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaänieten was, tot aan Zarfath in bezit nemen;de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het Zuiderland in bezit nemen. (HSV)

Bronnen

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Artikel Sarepta (Fenicië) op Wikipedia.nl

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Statenvertaling: "dat bij Sidon is"