Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Uit Christipedia

De Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging, kortweg reform-adventisten, is een protestantse geloofsgemeenschap, die in 1919 de leerstellingen van de zevendedagsadventisten hebben voortgezet.

Geschiedenis

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog had de Duitse leiding van de zevendedagsadventisten haar leden opgeroepen zich als soldaat ter beschikking te stellen en ook op de sabbat, de door de adventisten geheiligde wekelijkse rustdag, te vechten. Een minderheid verzette zich tegen deze richtlijnen en wees de oorlogsdienst af. Zij organiseerde zich in 1919 als 'Internationaal Zendingsgenootschap van de Zevendedagsadventisten Reformatiebeweging'.

In 1925 kwam deze geloofsgemeenschap voor het eerst bijeen om zich als eigen Generale Conferentie te organiseren. Ook in andere Europese landen vormde de reformatiebeweging zich. Na de Tweede Wereldoorlog was opnieuw organisatie nodig en werd in 1949 de Zevendedagsadventisten Reformatiebeweging via notariële akte in Californië gevestigd. Binnen de gemeenschap ontstonden twee stromingen, die zich in 1951 scheidden. Aanleiding was het vraagstuk rond hertrouwen na een scheiding. In het begin hielden beide richtingen dezelfde naam. Sinds 1952 is dat over de hele wereld, behalve in Nederland; Internationaal Zendingsgenootschap der Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging en Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging. In Nederland is gevestigd de Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging, die rechtstreeks als veld valt onder de International Missionary Society Seventh-Day Adventist Church Reform Movement, gevestigd in de Amerikaanse plaats Cedartown (Georgia).

Voor de scheiding in 1951 lag het ledental rond de 10.000; tegenwoordig wordt het ledental van beide organisaties geschat op 25.000. In Nederland ligt het ledental rond de 100 (peildatum eind 2008). De gemeenten zijn over het land verdeeld met als centrale en kerkelijk bureau de gemeente in Ellecom.

Leer

De reform-adventisten geloven dat Jezus spoedig en zichtbaar weerkomt om Zijn gelovigen op te halen. Zij geloven dat niemand Gods geboden kan veranderen. Voorbeelden van hun principes zijn het houden van het sabbatsgebod, de doop door onderdompeling, het afwijzen van militaire dienst en het houden van een gezonde levenswijze, inclusief een vegetarische voeding. Anders dan de zevendedagsadventisten is de Reformatiebeweging er weinig aan gelegen zich als maatschappelijke organisatie op te stellen en wijzen bijvoorbeeld de oecumene duidelijk af.

Meer informatie

Bron

Art. Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging, Wikipedia.nl. De tekst hiervan is verwerkt op 11 juni 2016.