Zilver

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zilver is een kostbaar, eenvoudig te bewerken metaal dat iets harder is dan goud en een zilverwitte glans heeft. In de oudheid werd zilver gebruikt voor geld, sieraden, bekers, vaten en beelden.

Ge 24:53 En de knecht bracht zilveren en gouden sieraden te voorschijn, en klederen, en gaf deze aan Rebekka; ook gaf hij aan haar broeder en aan haar moeder kostbare geschenken.

Ex 20:23 Gij zult nevens Mij niet maken zilveren goden, en gouden goden zult gij u niet maken.

De eerste maal dat 'zilver' in de Bijbel genoemd wordt is in Genesis 13:2. Hier blijkt de kostbaarheid van het metaal.

Ge 13:2 En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud.

Zilver werd ook gebruikt als muntgeld. Geldstukken waren vaak zilverstukken. In sommige landen bevat muntgeld nog zilver, maar steeds vaker worden andere metalen gebruikt. Minstens 14 talen, waaronder Hebreeuws en Frans, hebben voor zilver en geld hetzelfde woord[1].

Ge 17:12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk [is] in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; Ge 17:13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond.

Voor 400 zilverstukken kocht Abraham een akker. Voor 20 zilverstukken werd Jozef verkocht. Judas verraadde zijn Meester voor 30 zilverlingen. Mozes moest van God alle mannen van 20 tot 50 jaar tellen. Voor elk van hen moest een prijs worden betaald: het geld of zilver van de verzoening.  Elke plank van de tabernakel en van de omheining ruste op twee zilveren voetstukken. Zilver is volgens veel bijbeluitleggers een zinnebeeld van de prijs die voor verzoening betaald wordt.

1 Pe 1:18 daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, 1 Pe 1:19 maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam het bloed van Christus. (Telos)

Meer informatie

Artikel Zilver op Wikipedia

Over het gebruik van zilver en de zinnebeeldige betekenis van dit metaal, zie Huis van Go(ud), pp. 30-31. Uitgave J. Rouw, Kinderdijk.

Voetnoot

  1. Artikel Zilver op Wikipedia