Zimri (land)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zimri is een land en/of volk dat op één plaats in de Bijbel genoemd wordt.  De profeet Jeremia (ca. 600 voor Chr.)  moest een drinkbeker van Gods grimmigheid te drinken geven aan allerlei volken, waaronder “alle koningen van Zimri”:

Jer 25:23 Dedan, en Thema, en Buz, en allen, die aan de hoeken afgekort zijn; Jer 25:24 En allen koningen van Arabië; en allen koningen des gemengden hoops, die in de woestijn wonen; Jer 25:25 En allen koningen van Zimri, en allen koningen van Elam, en allen koningen van Medie; Jer 25:26 En allen koningen van het noorden, die nabij en die verre zijn, den een met den anderen; ja, allen koninkrijken der aarde, die op den aardbodem zijn. En de koning van Sesach zal na hen drinken. (SV)

Zimri zou met andere volken door Nebukadrezar van Babel worden onderworpen.

De ligging van Zimri is onzeker. De kronieken van de Assyrische vorst Sargon maken melding van een berg Zimoer op de grens van Oerartoe[1]. Misschien lag het land Zimri ten zuidoosten van het Oermiameer (zie kaart) in het tegenwoordige Iran.

Misschien lag het land van Zimri zuidoostelijk van het Oermiameer, bij Medië. Vak 1D op de kaart.

Voetnoot

  1. Geoffrey W. Bromiley (red.), The International Bible Standard Encyclopedia, Revised. William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1986.