Zionisme

Uit Christipedia

Het Zionisme (van Hebr. Tsion, een naam van Jeruzalem) is de nationale beweging onder Joden die ijveren voor de terugkeer van het Joodse volk naar zijn historische thuisland, het land Israel. Volgens het zionisme hebben de Joden het recht op zelfbeschikking in hun eigen nationale staat.

Hedendaags Zionisme steunt (1) het bestaan van Israël en de immigratie van Joden in Israel (2) het behoud van de Joodse taal en cultuur. Een radicale stroming binnen het Zionisme - vaak aangeduid als maximalisme - maakt ook aanspraak op de Palestijnse gebieden (Gaza-strook, Westelijke Jordaanoever).

In het begin van de 20e eeuw was het zionisme een minderheidsstroming binnen het jodendom. De antizionistische tegenstanders vormden toen de grote meerderheid. De meeste Joodse oppositie tegen het zionisme kwam van de zijde van de orthodoxe joden: de verlossing moet komen van de Messias en niet van een Joodse staat.

Na de stichting van de staat Israël in 1948 is er echter een coalitie tussen zionisten en vrome joden gegroeid en zijn de antizionistische Joden een minderheid geworden. Deze minderheid blijft principieel tegen de seculiere staat gekant. Dit joodse antizionisme is een groot taboe in de Joodse media.

Vele nationaalreligieuzen denken er wat genuanceerder over, voorzover zij in de oprichting van de staat een teken van het naderend heil zien. De verovering van de Westelijke Jordaanoever en de hereniging van Jeruzalem in 1967 beschouwen zij als een grote stap vooruit.

Christelijk zionisme is de beweging van christenen die het nationaal herstel van het volk Israël in het Beloofde Land steunen. In Nederland is de organisatie Christenen voor Isräel (CvI), opgericht in 1980, de bekendste representant van het christelijk zionisme. Zij heeft veel Joden geholpen bij de terugkeer naar het land Israël.

Volgens de Israelische premier Benjamin Netanyahu (2012) heeft het Christelijk Zionisme de Joodse staat en het moderne zionisme mogelijk gemaakt: 'Ik geloof niet dat de Joodse staat en het moderne zionisme mogelijk zouden zijn geweest zonder Christelijk Zionisme. Ik denk dat de vele christelijke voorvechters van de wedergeboorte van de Joodse staat en de terugkeer van het Joodse volk in de 19e eeuw de opkomst van ... het moderne Joodse Zionisme mogelijk hebben gemaakt. Wij hadden altijd de diep gewortelde wens om terug te keren naar ons land en het weer op te bouwen. .... Dat werd in de 19e eeuw mogelijk gemaakt, door de opkomst van het Christelijk Zionisme.'[1]

Joden tegen het zionisme

Hedendaagse orthodoxe Joden die tegen een zionistische staat zijn: http://www.jewsagainstzionism.com/index.cfm . Ze stellen dat menselijke politieke en militaire inspanningen om een eigen staat te stichten falen. Alleen God kan de verstrooiing van de Joden beeindigen en hen doen terugkeren naar het beloofde land en vrede geven.

De joodse organisatie Neturei Karta (aramees voor Hoeders van de Stad), die naar schatting enkele duizenden aanhangers in Israël en daarbuiten telt, is fel anti-zionistisch. Zij vindt dat alleen de Messias de Joodse staat kan oprichten. Meer informatie: artikel Neturei_Karta op Wikipedia.

Zionisme en Jeruzalem

Het verlangen naar het historische thuisland sluit het verlangen naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, in. De hereniging van Jeruzalem onder Joods bestuur is dan ook een mijlpaal voor het zionisme. Jeruzalem kan niet worden losgemaakt van het zionisme, wat de volgende video duidelijk maakt:


Titel: Zionism without Jeruzalem. Auteur: ImTirzu. Duur: 1m40s. Bron: Youtube. Taal: Engels gesproken.

Meer informatie

Yakov M. Rabkin, In naam van de Thora. Uitgeverij Houtekiet, 2006. Pagina's: 335. De schrijver (geb. 1945) is hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van Montreal. Hij geeft een historisch overzicht van het orthodoxe verzet tegen het zionisme. Samenvatting op Bol.com.

Thomas Ice, The Case for Zionisme. New Leaf Press, 2005. Pagina's: 280. Geschiedenis van de christelijke steun voor Israël, het christelijk zionisme. Verdedigt het Joodse recht op het land van Israël. Tegen het preterisme en de vervangingsleer.

Voetnoten

  1. Uitspraak van de Israëlische premier op 28 aug. 2012. Aangehaald in Netanyahu: Zionisme slaagde wegens Christelijke steun, nieuwsartikel op IsraelToday.nl, 30 augustus 2012.