Zoan

Uit Christipedia

Zóan of Sóan was in de oudheid een stad in Beneden-Egypte, gelegen in de Nijldelta. Op de ruïnes van de stad is later de stad Tanis gebouwd, die thans de naam San el-Hagar draagt.

Naam. De plaatsnaam betekent 'laag oord'[1]

Zoan werd zeven jaar na de Israëlische stad Hebron gebouwd.

Nu 13:22 En zij trokken op in het zuiden, en kwamen tot Hebron toe, en daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak; Hebron nu was zeven jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. (SV)

Zoan was één van de belangrijke steden in Egypte, naast onder andere No (=Thebe).

Eze 30:14 En Ik zal Pathros verwoesten, en een vuur leggen in Zoan; en Ik zal gerichten oefenen in No. (SV)

Het was de hoofdstad van de Hyksos, herderkoningen van Egypte.

Te Zoan ontmoetten Mozes en Aaron de farao van Egypte en op die plaats, in het veld van Zoan, werden de plagen opgeroepen en deed God wonderbaarlijke dingen.

Ps 78:12 Voor hun vaderen had Hij wonder gedaan, in Egypteland, [in] het veld van Zoan. Ps 78:43 Hoe Hij Zijn tekenen stelde in Egypte, en Zijn wonderheden in het veld van Zoan; (SV)


Uittocht van het volk Israel, nadat God in het veld van Zoan wonderen had gedaan en de eerstgeborenen in Egypteland had geslagen.

Tot Zoan begaf zich de ontheokratische hofpartij ten tijde van Jesaja om politieke steun te verwerven tegen Assyrië.

Jes 30:4  Wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn tot Zoan, en zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Chanes; (SV)

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jes. 30:4.