Zondag

Uit Christipedia
Trede met "zondag genieters" op de natuurobservatietoren op de Needse Berg in de Achterhoek (2020).

De zondag is de eerste dag van de week en in het Westerse cultuurkring voor velen een rustdag. De zondag was aanvankelijk geen rustdag en is in de Bijbel ook geen rustdag. De zondag als rustdag gaat terug op een keizerlijke instelling, die tot veel zegen is en is geweest, maar het is niet de Bijbelse rustdag (sabbat) die God voor het volk Israël had ingesteld. De Heer Jezus is op de eerste dag van de week uit de doden opgestaan. De meeste christenen kwamen en komen op deze 'opstandingsdag' of 'dag van de Heer' bij elkaar.

Dat God de zaterdag als dag van rust voor het volk Israël instelde, is heilzaam voor het volk geweest. Het is voor ons mensen goed om een wekelijkse rustdag te hebben. Christenen zijn echter niet verplicht om de sabbatsdag (zaterdag) of de zondag als rustdag te houden.

Meer informatie

Moet een christen de sabbat of zondagsrust houden? Youtube.com: Christelijke Apologeet, 27 mrt 2021. Duur: 32 min. 46 sec. Op grond van de Bijbel betoogt Chris Verhagen in een duidelijke uiteenzetting dat christenen niet verplicht zijn om de sabbat te houden noch om de zondag als rustdag te heiligen.