Zoutdal

Uit Christipedia

Het Zoutdal is een dal aan het zuideinde van de Dode Zee. Daar overwonnen Joab en later Amazia de Edomieten.

Het Zoutdal de grens tussen Judea en het land van de Edomieten (Idumea). Het lag ten oosten van de Zoutberg.

De bodem is leemachtig; het dal werd soms door de wateren van de Dode Zee overstroomd en is in het midden en in westelijke richting tot de Zoutberg geheel zonder plantengroei. Het is zo zoutachtig, dat de bronnen dunne zoutkorsten hebben, welke er uitzien als ijs. Hier en daar is het doorsneden met wateren, welke in allerlei bochten langzaam naar de zee stromen. Het zuidelijk en vooral het oostelijk gedeelte van de laagte echter heeft een aantal bronnen met riet, bomen en kreupelhout.

In het zoutdal lag de Zoutstad, die met Engedi in Joz. 15: 62 onder de steden van de woestijn van Juda genoemd wordt.

Het Zoutdal was het toneel van de strijd, waarin Joab (vgl. 2 Sam. 8: 13; 1 Kron. 18:12; Ps. 60: 2) en later Amazia (2 Kon. 14: 7; 2 Kron. 25: 11) de Edomieten overwon. David verwijst in Ps. 60 naar deze strijd tegen de Edomieten.

Ps 60:1 Een gouden kleinood van David, ter onderwijzing, voor de koorleider, op ‘De lelie van de getuigenis’; (60:2) toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab terugkwam en de Edomieten versloeg in het Zoutdal: twaalfduizend [man]. O God, U had ons verstoten, U had ons verbroken,U bent toornig geweest; keer terug tot ons. (HSV)

Ligging van het Zoutdal (Eng. Valley of Salt) aan het zuidelijk einde van de Dode Zee. (Om in te zoomen, klik door op de kaart).

Bron

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Zoutdal. De tekst van dit lemma is op 25 juni 2016 verwerkt.