Abel-Mizraïm

Uit Christipedia

Abel-Mizraïm is een thans onbekende plaats aan de Jordaan, waar rouw bedreven werd over de gestorven vader van de Eyptische onderkoning Jozef.

De naam betekent 'Klacht der Egyptenaren'[1]

Ge 50:10  Toen ze bij de Doornendorsvloer kwamen, die zich aan de overzijde van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw [over hem] met een grote en zeer zware rouwklacht. Hij hield zeven dagen rouw over zijn vader. Ge 50:11  Toen de inwoners van dat land, de Kanaänieten, de rouw op de Doornendorsvloer zagen, zeiden ze: Dit is een zware rouw van de Egyptenaren! Daarom gaf men [die plaats] de naam Abel-Mizraïm; hij ligt aan de overzijde van de Jordaan. (HSV)

De naam kan met andere klinkerpunten ook verstaan worden 'weide van de Egyptenaren’. Maar het verband maakt ‘rouw’ of '(rouw)klacht' waarschijnlijk als onderdeel van de naam.

'Aan de overzijde van de Jordaan'. Daar lag de dorsvloer. De precieze ligging is onbekend. De plaatsbepaling schijnt de rouw van zeven dagen te plaatsen oostelijk van de Jordaan, voordat het lichaam in Kanaän werd gebracht om te worden begraven, vgl. Ge 50: 12,13.

Ge 50:12  En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had: Ge 50:13  zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaän en begroeven hem in de grot op de akker in Machpela, die Abraham [samen] met de akker als eigen graf gekocht had van Efron, de Hethiet; [deze grot] ligt tegenover Mamre.  (HSV)

Maar sommigen zijn van mening dat Mozes met ‘aan de overzijde van de Jordaan’ het westen bedoelt, omdat Mozes de woorden schreef aan de oostkant van de rivier. 'De inwoners van dat land, de Kanaänieten' schijnt ook te verwijzen naar het westelijke oever. Het is opmerkelijk dat Hiëronymus een soortgelijke uitdrukking gebruikt met ‘trans-Jordanem' en vervolgens stelt dat de dorsvloer Atad ('Atad' = 'Doornen') tussen de Jordaan en Jericho lag.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Abe-mizraim. Tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 1 maart 2020.

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).