Abiogenese

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 22 feb 2016 om 13:23 (→‎Experiment van Urey en Miller)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Abiogenese is het (hypothetische) spontaan ontstaan van leven uit dode stof, niet-levende materie. Volgens de hypothese zou deze chemische oorsprong van het leven ca 3,8 milljard jaar geleden hebben plaatsgevonden. Onder invloed van uitwendige energie en straling (bliksem, gassen en kosmische straling) zou uit dode stof in de vorm van chemicaliën spontaan leven zijn ontstaan.

Voor de hypothese worden een aantal argumenten aangevoerd, waaronder argumenten betreffende de bouwstenen van het leven. Een bewijs voor de hypothese is echter tot op heden niet geleverd.

Experiment van Urey en Miller

Experiment van Urey en Miller.

Bekend in dit verband is het experiment dat Harold Urey en Stanley Miller in 1953 uitvoerden, zie afbeelding. In een experiment dat een week lang duurde bevonden zij dat een aantal stoffen waren ontstaan die als bouwstoffen ook in levende organismen voorkomen.

In 2009-2010 zette het NEMO Sciences Centre in Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Eindhoven een verlengd Urey miller experiment op. Daaruit bleek dat als het experiment langer voort werd gezet, de resultaten allerminst ondersteunend zijn voor de abiogenese. Na enkele maanden bleek dat het resultaat niet meer was dan onreactief koolstof.

Daarna is men het experiment gaan herhalen voor de duur van 5 jaar, met dit verschil dat de elektrische ontlading 150 minder sterk werd toegevoegd (zie filmpje op Youtube.com, ca. 8 min 30 sec). Dit experiment mislukte na 2 jaar, in 2011-2012, doordat de glazen kolven braken.

Inmiddels is het experiment weer opnieuw gestart (stand 2014)

Craig Venter

In mei 2010 lukte het Craig Venter een DNA-streng te maken. Hij implanteerde de DNA in een al levende cel. Vervolgens liet hij die cel delen in een nieuwe cel.    

Het resultaat toont echter geen abiogenese aan. Het betreft geen zuivere totstandkoming van leven uit dode chemicaliën. Er is slechts een vervangbaar deel is vervangen in een reeds bestaande en levende cel. Vergelijk het met een operatie, waarbij iemand een nieuw hart zou krijgen. De geopereerde persoon is geenszins ontstaan uit dode materie.  

Bouwstenen versus leven

Bouwstenen van levende organismen zijn:  

  • Aminozuren (Urey Miller 1953)
  • Eiwitten/proteinen (Fox, 1950)
  • Lipide membranen
  • DNA ketens
  • Lipide membranen met daarin DNA/RNA ketens

Dat onder bepaalde omstandigheden bouwstenen van het leven kunnen ontstaan is geen bewijs voor het ontstaan van leven uit een hoop van deze bouwstenen. Het is wel noodzakelijk voor een bewijs, maar niet voldoende. Een bouwsteen is nog een geen levende cel is. Uit bouwstenen heeft men geen enkele levende cel kunnen maken. En het is trouwens ook niet gelukt uit eenvoudige cellen hogere organismen als bijvoorbeeld wormen te laten ontstaan.  

Een levende cel echter is ontzaglijk veel complexer dan een simpele bouwsteen. Het feit dat er bouwstenen zijn gevormd op relatief simpele wijze, is nog geen bewijs dat leven uit chemicaliën gevormd kan worden. 

Misleidende berichtgeving

In de media vindt een eenzijdige presentatie en informatie van bevindingen plaats. Vooral wordt er bericht over bevindingen die de hypothese van abiogenese of evolutie of big bang of accretiemodel ondersteunen. Als er tegenbewijs wordt gevonden, verschijnt dat nog al eens in een onbeduidend bericht, dat weinig aandacht krijgt of zelfs niet eens serieus word genomen.  

In de pers werden de bevindingen van Urey en Miller breed uitgemeten: het ontstaan van leven uit chemicaliën was bewezen! Het resultaat van Craig Venter werd beschouwd door de wetenschap en de media als de eerste kunstmatige levende cel.  

Andere voorbeelden van misleidende berichtgeving:  

  • de door Ernst Haeckle omstreeks 1860-1870 gemaakte tekeningen geven een vals beeld gaven van embryo's van allerlei verschillende dieren inclusief de mens. Ze dienden om de evolutieleer te bevestigen. In sommige studieboeken komen deze onjuiste tekeningen nog altijd voor, ofschoon is aangetoond dat Haeckle bedrog pleegde en hij hiervoor veroordeeld is.
  • de piltdown man
  • de gevonden veronderstelde Big Bang gravitatie golven uit de eerste split second van de big bang.

In deze gevallen is er een overduidelijke eenzijdige informatie waarbij enkel die zaken gepresenteerd worden, die ten gunste van de hypothese zijn. Tegenargumenten, tegenbewijslast worden weggelaten, niet-serieus genomen, belachelijk gemaakt of zelfs op valse bewijslast ontkracht.