Adar

Uit Christipedia

Adar is de naam van de twaalfde maand van de Hebreeuwse kalender. De maand telt en telt 29 of 30 dagen en valt ongeveer samen met de 2e helft van februari en de 1e helft van maart van de algemene of gregoriaanse kalender. In het jaar 1857 - om een voorbeeld uit een 'ver' verleden te noemen - was de maand van 25 februari tot 25 maart. Het is de maand van het Poeriemfeest.

De Hebreeuwse naam is אֲדָר.

Volgens een andere maandtelling, gebaseerd op de Misjna, is het de zesde maand van het joodse jaar.

De Joodse kalender kent ook een schrikkelmaand, die adar 2 wordt genoemd.

De naam wordt in de Bijbel genoemd in Ezra 6: 15; Esth. 3: 7, 13: 8: 12; 9:1, 15, 17, 19, 21.
Esth 3:7  In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men het ‘pur’, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, [tot] de twaalfde maand, dat is de maand Adar. (HSV)
Esth 3:13 De brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning, [met het bevel] alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, [met] de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. (HSV)
Esth 9:19 Daarom maken de Joden van het platteland, die in niet ommuurde steden wonen, de veertiende dag van de maand Adar tot [een dag van] blijdschap en maaltijden, een vrolijke dag en een dag om elkaar geschenken te sturen. (HSV)
Esth 9:21 om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de veertiende dag van de maand Adar en de vijftiende dag daarvan moesten vieren (HSV)
Ezr 6:15 En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius. (HSV)
Buiten de Schrift wordt de maan genoemd in in 1 Makk. 7: 43; 2 Makk. 15: 37; 3 Ezra 7: 5. De Assyrische naam is Ad-da-ru, waarschijnijk naar de God Adar genaamd.

Drie Joodse feesten vallen in de maand adar:

  • 13 - Taäniet Ester, vastendag van Est(h)er
  • 14 - Poerim, Lotenfeest
  • 15 - Poerim Shoeshan, Lotenfeest in Jeruzalem en oude ommuurde (Israëlische) steden

Bronnen

Maand, de tekst betreffende de maand adar is grotendeels hieruit overgebracht op 25 mei 2019.

Adar, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 25 mei 2019.