Agabus

Uit Christipedia
De profeet Agabus voorzegde het lijden van Paulus te Jeruzalem. Schilderij van Louis Cheron (1660-1713).

Agabus (= 'Sprinkhaan') was een profeet, die een grote hongersnood voorzegde en later het lijden aankondigde dat de apostel Paulus in Jeruzalem te wachten stond.

Schrift. We lezen over hem in Hand 11:27-28 en 21:10.

Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is Αγαβος, Agabos, en betekent "Sprinkhaan"[1]. De naam komt van het Hebreeuwse woord "chagab" (= sprinkhaan). De naam komt 2x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer is G13.

Hongersnood. Agabus kwam van Jeruzalem naar Antiochië en voorzegde daar de grote hongersnood die omstreeks het jaar 45 plaats vond (Hand. 11: 28), ten tijde van het bewind van de Romeinse keizer Claudius I.

Hnd 11:27 In die dagen nu kwamen er uit Jeruzalem profeten in Antiochie. Hnd 11:28 En een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te kennen, dat er een grote hongersnood zou komen over het hele aardrijk. Die is ook gekomen onder Claudius. (TELOS)

Paulus' lot. Later voorzegde hij te Caesarea aan de apostel Paulus, welk lot hem te Jeruzalem wachtte, terwijl hij zichzelf, als ter aanduiding wat gebeuren zou, met Paulus' gordel handen en voeten bond (Hand. 21: 10 vv.).

Einde. Volgens een sage stierf Agabus als martelaar in Antiochië.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.