Aholiab

Uit Christipedia
Aholiab maakt de kleding. Schilderij door James Tissot.

Aholiab of Oholiab[1] was een handswerkman die aan de tabernakel werkte en geroemd werd om zijn arbeid in purper en linnen.

Hij was de zoon van Ahisamach - ook geschreven Achisamak -, uit de stam van Dan (Ex. 35: 34, 38:23).

Met anderen was hij als helper aan de hoofdarbeider Bezaleël toegevoegd. God had hem geschikt gemaakt voor de bouw van de tabernakel. Hij was "een werkmeester en vernuftig kunstenaar, en een borduurder" (Ex. 38:23, Statenvertaling)
Ex 38:23  ... Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan, een graveerder, kunstenaar en maker van borduurwerk van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode [wol] en van fijn linnen. (HSV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Aholiab' is op 3 jan. 2022 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Oholiab is de schrijfwijze in de Canisius-vertaling