Al-tasheth

Uit Christipedia

Al-tasheth is een onvertaalde uitdrukking in de Statenvertaling van het titelvers van enkele psalmen.

Ps 57:1 Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, Altascheth; als hij voor Sauls aangezicht vlood in de spelonk. (SV)

De uitdrukking is Aramees[1]. De Engelse King James vertaling heeft 'Altaschith'. De uitdrukking 'Al-tasheth' betekent 'vernietig niet'[1] of 'verderf niet'[2]. Zij komt 4x voor in de Schrift. Het Strongnummer is 0516.

De uitdrukking kan verstaan worden als een aanwijzing voor de koorleider, of misschien de titel van een melodie waarop de psalm gezongen moest worden. Vandaar deze vertalingen van de uitdrukking.

Ps 57:1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, [op] ‘Richt niet te gronde’; toen hij voor Saul vluchtte in de grot. (HSV)

Ps 57:1 Voor de koorleider. Op de wijze van: Verderf niet. Van David. Een kleinood, toen hij voor Saul in de spelonk vluchtte. (NBG51)

Ps 57:1 Voor de koorleider, ‘Verderf niet’, v. David, een kleinood; als hij moet vluchten voor het aanschijn van Saul, in de spelonk. (Naardense vertaling)

 

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Naardense bijbelvertaling, NBG51-vertaling