Andronicus

Uit Christipedia

Andrónicus (= Zegeman) en Junias waren bloedverwanten van de apostel Paulus, die hen zeer eervol vermeld.

Ro 16:7  Groet Andronicus en Junias, mijn verwanten en medegevangenen, die vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus zijn geweest. (Telos)

De naam in het Grieks van het Nieuwe Testament is Ανδροκινος Andronikos, een samenstelling van ἀνήρ, áner = man en νῖκος, nîkos = overwinning, zege, en betekent "man van overwinning, man van zege", kortweg "Zegeman". Het strongnummer is G408. De naam was weid verbreid in het Romeinse rijk. In de Bijbel komt de naam alleen voor in Rom. 16:7.

Gegeven zijn verwantschap met Paulus kan men aannemen dat Andrónicus een Jood was.

Andronicus was ook de naam van de bestuurder van het land in de afwezigheid van Antiochus Epifanes, koning van Syrië. Volgens 2 Makk. 4: 31 was hij de moordenaar van de hogepriester Onias.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Andronicus' is op 24 april 2019 onder wijziging verwerkt.