Anthimus

Uit Christipedia

Anthimus was bisschop te Nicomedië. Hij stierf als martelaar in het begin van de 4e eeuw, toen de tiende vervolging der christenen in het Romeinse rijk was begonnen.

Hij legde als martelaar een heerlijke belijdenis af. Nicephorus schrijft dat hij eerst op de wreedste wijze werd geslagen, dat hem daarna met gloeiende pennen de hielen werden doorboord, dat hij op gebroken potscherven werd geworpen, gloeiende schoe­nen hem aan de voeten werden gedaan, het vlees van het lichaam gescheurd, met brandende fakkels gezengd en tenslotte onthoofd werd. 

Hij stierf onder het bewind van keizer Diocletianus, in het jaar 303, in het eerste jaar van de tiende vervolging der christenen. In die tijd werd een groot aantal gelovigen onthoofd.

Bron

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881. Tekst van blz. 41 is verwerkt. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm.