Arach

Uit Christipedia

Arach (= 'reiziger'), ook geschreven Arah, is een naam van verschillende mannen in de Bijbel.

De naam Arach (Eng. Arah) betekent 'reiziger' en komt 4x in de Schrift voor. Het Strongnummer is 0733. De Statenvertaling heeft 2x Arach en 2x Arah. De NBG51-vertaling heeft 4x Arach.

De naam komt toe aan drie verschillende mannen:  

  1. een man van Aser 
  2. een voornaam familiehoofd van terugkerende ballingen, de vader van Sechanja 
  3. een andere teruggekeerde balling 

Arach de vader van Sechanja

Mesezabeël
 
 
 
 
 
Arach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BerechjaSechanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MesullamTobia
 
dochter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dochter
 
Johanan
 
 
 
 
Arach had een zoon genaamd Sechanja, wiens dochter trouwde met de Ammoniet Tobia. Arachs kleindochter ging daarmee een ongeoorloofd, gemengd huwelijk aan.
Ne 6:18 Velen in Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Sechanja, de zoon van Arach, en Johanan, zijn zoon, had de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja, [tot vrouw] genomen. (HSV)
Tobia werd een vijand van Nehemia en zocht diens herstelwerk van Jeruzalems muren onmogelijk te maken.

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.