Aretas

Uit Christipedia

Aretas (Arabisch Haritha) is de Griekse vorm van de gemeenschappelijke benaming (zoals 'Farao' voor de Egyptische koningen) van verschillende koningen van Nabatea, een gebied dat zich ten oosten en ten zijden van Israël uitstrekte, het noordelijke deel van Arabië.

De hoofdstad van Nabatea was Petra. De Nabatese koningen genaamd Aretas zijn:

Nabatea en Damascus. Van Nabatea naar Damascus liep een hoofdweg (niet op de kaart aangegeven). Paulus, gezocht door de stadhouder van koning Aretus IV, ontkomt uit Damascus naar Arabië
  • Aretas I (vanaf ca. 169 v.Chr.), koning ten tijde van Antiochus IV Epifanes
  • Aretas II. Herotymos (120 of 110 - 96 v.Chr.)
  • Aretas III. Philhellenos (87 - 62 v.Chr.)
  • Aretas IV. Philopatris (ca. 9 v.Chr. - 40 n.Chr.)

De laatste Aretas wordt genoemd in het Nieuwe Testament. De stadhouder van Aretas IV in Damascus wilde Paulus arresteren (2 Kor 11:32). Damascus viel destijds onder Nabatees bestuur. De apostel Paulus verhaalt:
2Co 11:32 In Damaskus bewaakte de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen om mij te vangen; 2Co 11:33 en door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontkwam aan zijn handen. (TELOS)
Lucas verhaalde in het boek Handelingen:
Hnd 9:24 Hun aanslag werd Saulus echter bekend. En ook bewaakten zij dag en nacht de poorten om hem te kunnen doden. (TELOS)
Aretus IV had nog niet zo lang zeggenschap over Damascus. Hij voerde in 36 na Chr. oorlog tegen zijn schoonzoon Herodes Antipas, omdat deze zijn vrouw, de dochter van Aretas, had verstoten. De Nabatese koning versloeg Herodes Antipas. Lucius Vitellius (ca. 5 v.C. – 51 n.C.), in 35 na C. door keizer Tiberius tot gouverneur van Syrië benoemd, kreeg de opdracht om Aretas, dood of levend, te grijpen, maar Tiberius stierf (16 maart 37) voordat het zover kwam.

Caligula, die Tiberius opvolgde, was keizer van 37 tot 41 n.C. en verbande Herodes Antipas. Hij voerde veranderingen in het Oosten door. Hij maakte Damascus los van de provincie van Syrië en droeg de stad aan het bestuur van Aretas IV over. De Nabatese koning bestuurde Damascus vanuit zijn hoofdstad Petra. De regeringsperiode van Aretus IV eindigde in 40 n.C. Rond 106 n.C. werd Nabatea door de Romeinen veroverd en kwam Damascus weer onder Romeins bestuur.

Bronnen

  • A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Aretas. Hieruit is op 10 okt. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.
  • Wikipedia