Aristarchus

Uit Christipedia

Aristarchus was een broeder uit Thessalonika in Macedonië, die een metgezel en medearbeider van de apostel Paulus op de reis was (Hand 19:29; 20:4; 27:2; Flm 1:24).

Naam. Zijn Griekse naam betekent “de beste bestuurder”.

Lotgevallen

In Efeze, tijdens Paulus’ derde zendingsreis, werd Aristarchus in het tumult naar de schouwburg gesleurd (Hand. 19:29). Hij vergezelde Paulus in Griekenland en wachtte hem op in Troas.

Hnd 20:4  En hem [= Paulus] vergezelden tot in Asia Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheus, en de Asiaten Tychicus en Trofimus. Hnd 20:5  Dezen nu gingen vooruit en wachten op ons in Troas, (Telos)

Derde zendingsreis van Paulus

Hij voer met Paulus mee op weg naar Rome (Hand. 27:2).

Paulus' reis naar Rome

Hij is een medegevangene van Paulus geweest tijdens diens eerste gevangenschap in Rome (Col. 4:10). In zijn gevangenisbrief aan de heiligen te Kolosse schrijft Paulus:

Col 4:10  U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Markus, de neef van Barnabas, over wie u bevelen ontvangen hebt (als hij bij u komt, ontvangt hem), (Telos)

Volgens de overlevering zou hij opziener te Thessalonika of Apamea zijn geweest, en onder Nero te Rome de marteldood zijn gestorven.