Ark (naam en verwijzing)

Uit Christipedia

Ark verwijst in Nederlandse bijbelvertalingen naar het vaartuig van Noach en naar de kist van het op Sinaï gesloten verbond.

Het woord ‘ark’ komt van het Latijnse arca = kast of kist. In de Latijnse bijbelvertalingen is arca (ark) de weergave van het Hebreeuwse tébā, dat zowel voor het vaartuig van Noach ('ark van Noach') als voor het biezenkistje van Mozes (Exodus 2:3 en 5) wordt gebruikt.

Het Latijnse woord ‘arca’ en het Nederlandse ‘ark’ vertalen ook het Hebreeuwse woord aron (= kist), dat in het Oude Testament gebruikt wordt voor de kist van het verbond, vandaar ‘ark van het verbond’.

Bron

Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007, s.v. Ark.