Asahel

Uit Christipedia

Asahel (= God-gemaakt), ook geschreven Asaël of Asa-el, is de naam van verschillende personen in de Bijbel.

De naam komt 18x voor in de Bijbel en betekent "God-gemaakt"[1]. Asahel is de naam van:

1. de jongste zoon van Davids halfzuster Zeruja (zelfde moeder), broer van Joab en Abisaï. Hij was dus een neef van David.

 
 
 
 
Nahas
 
?
 
Isaï
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
 
Zeruja
 
David
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joab
 
Abisaï
 
Asahel
 
 

Hij was één van de dertig helden van David, 2 Sam. 23: 24, en was door zijn grote snelheid te voet bekend. Zijn roekeloze vervolging van Abner, de veldheer van Isboseth, berokkende hem de dood; Abner doodde hem met een speer. Hij werd begraven in het graf van zijn vader te Bethlehem.

2Sa 2:32 Ze namen Asahel op en begroeven hem in het graf van zijn vader, dat in Bethlehem lag. (HSV)

2. een Leviet, ten tijde van koning Josafat van Juda. Hij trok rond in het rijk om de Wet te onderwijzen.

3. een priester onder de regering van koning Hizkia van Juda. Hij was belast met inning van tienden en de aan de tempel toegewijde voorwerpen;

4. een priester, vader van Jonathan. Hij was Ezra's tijdgenoot.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Asahel' is op 3 jan. 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.