Baäl-Hermon

Uit Christipedia

Baäl-Hermon is (een deel van) de berg Hermon. De berg of plaats wordt genoemd in Richt. 3:3 en 1 Kron. 5:23.

Waarschijnlijk was er een heiligdom van Baäl. Vergelijk Baäl-gad, dat onder aan de berg Hermon lag.

Joz 13:5 Daartoe het land der Giblieten, en de ganse Libanon tegen den opgang der zon, van Baäl-gad, onder aan den berg Hermon, tot aan den ingang van Hamath. (HSV)

De berg Hermon in het noorden van Israël

Bij de berg Baäl-Hermon woonden Hevieten.

Ri 3:3  vijf vorsten van de Filistijnen, en al de Kanaänieten, de Sidoniërs en de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baäl-Hermon af tot aan Lebo-Hamath. (HSV)

De nakomelingen van de halve stam van Manasse  werden talrijk; ze woonden onder meer tot aan Baäl-Hermon. 

1Kr 5:23 De leden van de halve stam van Manasse woonden in dat land. Zij werden talrijk, vanaf Basan tot aan Baäl-Hermon, Senir en de berg Hermon. (HSV)