Ben-Oni

Uit Christipedia

Ben-Oni is de naam die Rachel, de vrouw van aartsvader Jacob, aan haar pasgeboren zoon gaf na de zware smartelijke bevalling. De geboorte van het jongetje kostte Rachel het leven. De naam “Ben-Oni” betekent “zoon van mijn smart”.

Ge 35:17 En het geschiedde, als zij het hard had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet; want dezen zoon zult gij ook hebben! Ge 35:18 En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem Benjamin. (SV)

De naam “Benjamin” betekent “zoon van mijn rechterhand”. De aantekening in de Petrus Canisius-vertaling zegt: "Daar een naam bij de oude volken tegelijk een teken was, verandert Jakob de naam in een meer gunstige zin, en noemt den jongen Benjamin, d. i. zoon van de rechterhand. De rechterzijde werd oudtijds beschouwd als de plaats van eer en geluk."[1].

Deze geschiedenis biedt een zinnebeeldige voorafschaduwing. Nadat Christus Jezus (voorgesteld door Ben-Oni) geboren was, werd Israël (voorgesteld door Rachel) afgesneden in het jaar 70 n.C. God (voorgesteld door Jacob) heeft Jezus echter verhoogd en Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand.

Voetnoot

  1. Aantekening bij de Petrus Canisius vertaling van Gen. 35:18.