Bernice

Uit Christipedia

Bernice (ook Julia Berenice genoemd) was een dochter van koning Herodes Agrippa I en een zus van koning Herodes Agrippa II. Zij wordt drie maal in de Bijbel genoemd, en wel in het boek Handelingen (Hand. 25:13-26:32). Haar naam betekent “zegebrengster”. Zij hoorde het getuigenis en de verdediging van de apostel Paulus aan.

 
 
Alexander
van Judea
 
Alexandra
de Maccabese
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herodes
de Grote
 
Mariamne I
gest. 29 vC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aristobulus IV
gest. 7 vC
 
Berenice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cypros
 
Herodes
Agrippa I
 
Herodias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herodes
Agrippa II
 
Drusus
 
Bernice
 
Mariamne
 
Drusilla

Samen met haar broer koning Herodes Agrippa II (in Handelingen kortweg Agrippa genoemd) luisterde zij naar de verdediging van de apostel Paulus.

Paulus verdedigt zich voor Festus, Herodes Agrippa II en Bernice.
Hnd 25:13 Nadat nu enige dagen waren voorbijgegaan, kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea aan om Festus te begroeten. (…) Hnd 25:23 De volgende dag kwamen Agrippa en Bernice met grote praal en gingen de gehoorzaal binnen met de oversten en de aanzienlijkste mannen van de stad; en op bevel van Festus werd Paulus voorgebracht. (…) Hnd 26:30 En de koning stond op en de stadhouder en Bernice en zij die bij hen zaten; (TELOS)

Bernice werd in 28 na Chr. geboren en trouwde eerst met een broer van haar vader, haar oom, die eveneens Herodes heette en koning van Chalcis was van 37 - 48 na Chr. Ter onderscheiding van de andere Herodessen wordt hij 'Herodes van Chalcis' genoemd. Na diens dood in 48 na Chr. leefde Bernice met haar broer Agrippa II samen. De verhouding van Bernice en haar broer vond men indertijd verdacht. Er was een kwaad vermoeden van bloedschande.

In 60 na Chr. maakten koning Agrippa II en Bernice – zij was toen 32 jaar oud - hun opwachting bij de nieuwe Romeinse landvoogd Festus te Caesarea. Bij die gelegenheid liet Festus de gevangen apostel Paulus voor hen verschijnen.