Herodes Agrippa II

Uit Christipedia
Beeltenis van Herodes Agrippa II.

Herodes Agrippa II (27-100 na Chr.), in de Schrift kortweg Agrippa genoemd, was de zevende en de laatste koning uit het koningshuis van Herodes de Grote. Agrippa II regeerde van ongeveer 50 tot 100 na Chr. Hij hield het opzicht over de tempel van God te Jeruzalem en benoemde de Hogepriester van Israël. Tegenover hem en zijn zuster Bernice verdedigde de apostel Paulus zich (Hand. 25:13-26:32). 

Hij was de zoon van Herodes Agrippa I en Cypros, en de achterkleinzoon van Herodes de Grote.

 
 
Alexander
van Judea
 
Alexandra
de Maccabese
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herodes
de Grote
 
Mariamne I
gest. 29 vC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aristobulus IV
gest. 7 vC
 
Berenice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cypros
 
Herodes
Agrippa I
 
Herodias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herodes
Agrippa II
 
Drusus
 
Bernice
 
Mariamne
 
Drusilla

Hij was van 48 - 53 v.C. koning van Chalkis, een koninkrijk in de vallei van Libanon. De hoofdstad was Chalkis, een stad ten noorden van Israël (zie de kaart hieronder). Hij regeerde daarna over gebieden rondom het meer van Galilea en ten noordoosten van de Dode Zee:

Tweede procuratorschap en het koninkrijk van Agrippa II. 
Paulus verdedigt zich voor Festus, Herodes Agrippa II en Bernice.

Agrippa II was een kenner van alle gebruiken alsook twistvragen onder de Joden (Hand 26:3). Hij geloofde de profeten van het Oude Testament (Hand. 26:27).

Hij verhoorde de apostel Paulus, die zich met succes tegenover hem verdedigde (Hand. 26). De koning antwoordde: “Straks zou u mij nog door uw overreding christen maken.” (Hand 26:28). Daarop zei Paulus: “Ik zou God wel willen bidden dat en straks en voor lange tijd niet alleen u, maar ook allen die mij vandaag horen, zodanig werden zoals ook ik ben, uitgezonderd deze boeien.” (Hand 26:29) Tenslotte oordeelde Agrippa dat Paulus niets deed wat dood of gevangenschap waard was (Hand. 26:31). 

Israël 100 — 0 v.C. < Israël en Gemeente 0 — 49 na C. > 50 — 99 na C.
Herodes Agrippa IIAnaniasEerste zendingsreis van PaulusHerodes Agrippa IPetrusJakobus (zoon van Zebedeüs)Herodes Agrippa IClaudius IPaulusStefanusPontius PilatusKajafasValerius GratusTiberiusAnnasHerodes AntipasFilippus (viervorst)ArchelaüsJezus ChristusJohannes de DoperAugustus
0 — 49 n.C. < Israël en Gemeente 50 — 99 > Kerkgeschiedenis 100 — 199
Openbaring van JohannesJeruzalemClemens RomanusDidachè2 PetrusPaulus2 Timotheüs1 PetrusTitusbrief1 TimotheüsHandelingen van de ApostelenBrief aan de HebreeënBrief aan FilemonEfezebriefPorcius FestusBrief van JakobusKolossenzenbriefFilippenzenbriefRomeinenbrief2 Korinthiërs1 KorinthiërsDerde zendingsreis van PaulusNero (keizer)Felix (stadhouder)GallioTweede zendingsreis van PaulusGalatenbriefHerodes Agrippa IIAnaniasClaudius I