Berseba

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 27 jan 2021 om 13:34
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Berseba (= put van de eed), ook geschreven Ber-seba, Ber-sheva, Bersjeba is een plaats in het zuiden van Israël, hemelsbreed 70 km van Jeruzalem verwijderd.

Foto: 'Abrahams welput' in Berseba, foto gemaakt ca. 1950-1977.

Naam. In 't Hebreeuws: Beër Sheva. De naam betekent “put van de eed”, "bron van de eed", “put waar gezworen”, of “zeven putten”, "bron van zeven". De naam werd gegeven aan de plaats waar Abraham en de Filistijnse vorst Abimelech een vredesverbond sloten, dat bevestigd werd door een eed.

Ge 21:31 Daarom noemde men die plaats Ber-seba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Ge 21:32 Alzo maakten zij een verbond te Ber-seba. Daarna stond Abimelech op, en Pichol, zijn krijgsoverste, en zij keerden wederom naar het land der Filistijnen. (SV)

Naderhand werd Berseba de woonplaats van Abraham en van Izaäk, die er ook een welput groeven.

De naam "Berseba" ging van de plaats der eedzwering over op de stad die er was of ontstond.

Ligging. De stad is gelegen in de huidige Negev-woestijn, in het zuiden van Israël. Zie kaart hieronder.

'Van Dan tot Berseba'. Na de vestiging van Israël in het beloofde land wordt Berseba steeds aangeduid als het meest zuidelijke deel van erfelijk bezeten land, zoals Dan wordt aangewezen als op het meest noordelijke punt. Daarom was “van Dan tot Berseba” de gewone uitdrukking voor het hele grondgebied, zelfs in de dagen van Salomo, die een uitgestrekt rijk regeerde:

1Kon 4:25 En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, al de dagen van Salomo. (HSV)

Grootte. Berseba was vroeger mogelijk grootste stad in het zuiderland. Ook tegenwoordig is Berseba nog de grootste stad in het zuiden van Israël.

Voorkomen in de Bijbel

 • Plaats waar verbond tussen Abraham en Abimelech is gesloten (Gen 21:22-34)
 • Plaats waar Hager de Engel des Heeren ontmoet (Gen 21:14-17)
 • Plaats waar verbond tussen Izak en Abimelech is gesloten (Gen 26:26-33)
 • Plaats waar Izak God ontmoet (Gen 26:23-25)
 • Plaats waar Jakob God ontmoet (Gen 46:1-4)
 • Gegeven als erfdeel aan Juda (Joz 15:28 - 1 Kon 19:3)
 • Gegeven als erfdeel aan Simeon (Joz 19:2)
 • Elia vlucht naar Beer-seba en ontmoet God (1 Kon 19:1-5)
 • Genoemd als zuidelijkste stad van het ‘gecultiveerde’ land (2 Sam 17:11, Richt 20:1, 1 Sam 3:20, )
 • De rechters Joël en Abia zijn rechters afkomstig uit Beer-seba (1 Sam 8:2)
 • Beer-seba erkent David als koning (2 Sam 3:10)
 • De moeder van koning Joas, Zibja, van Jeruzalem komt uit deze plaats (2 Kon 12:1)

Jacob. Nadat Jacob vernomen had dat Jozef nog leefde, vertrok hij met al wat hij had naar Egypte. Onderweg bracht hij te Berseba offeranden aan de God van zijn vader Izak (Gen. 46:1).

Simeon. Berseba kwam door het lot in het grondgebied van de stam Simeon (Joz. 19: 1, 2), zie kaart.

Beerseba gelegen in het grondgebied van de stam Simeon.

De profeet Amos waarschuwt de mensen niet te vertrouwen op beroemde plaatsen als Bethel, Gilgal of Berseba; niet te vertrouwen op vroegere zegen: ze moeten de HEER zoeken en leven (Amos 5: 5,6; Amos 8: 14).

Na de terugkeer van de ballingen gingen een aantal van hen te Berseba wonen en van daar in noordelijke richting naar het dal van Hinnom (Neh. 11: 27, 30.)

Er waren in de 19e eeuw nog twee belangrijke bronnen in de streek, die uitnemend water gaven, naast vijf kleinere.

In 2008 was de staad Berseba met 186.800 inwoners de zesde stad van Israël.

Berseba gezien vanaf de weg naar Eilat. Foto: Kees Langeveld, 2007.

Meer informatie

Artikel Beër Sjeva op wikipedia

Bronnen

In de eerste versie van dit artikel is vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. Beersheba. George Morris, 1899.

Voetnoten