Beschermheilige

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 3 mei 2024 om 18:06
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een beschermheilige, ook wel patroonheilige, schutspatroon of kortweg patroon, patrones of patrocinium genoemd, is in de Orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk een ontslapen heilige of een heilige engel die wordt beschouwd en vereerd als beschermer van een stad, land, kerk, voorwerp, gilde, beroepsgroep of individu. De beschermheilige kan in geval van ziekte of andere noden worden aangeroepen. Hij kan ook de heilige zijn van wie men bij het doopsel (de doop) de naam ontvangt.

Beoordeling

Het aanwijzen van een ontslapen heilige of een engel van God als beschermheilige en zo iemand dienovereenkomstig te vereren en aan te roepen moet worden afgewezen. Ontslapen heiligen zijn in het paradijs en hebben geen bemoeienis met aardse zaken; ze rusten. De aardse zaken zijn in Gods hand. Vergelijk:

Openbaring 6: 9 En toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 11 En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn.

Het is mogelijk dat engelen een taak hebben ten opzichte van bepaalde landen, streken of steden. De engel Michaël bijvoorbeeld heeft, zo openbaart ons de Bijbel, een taak ten opzichte van Israël; hij is "die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat" (Dan. 12:1). Maar overigens hebben wij daar geen zicht op. De engel die met Johannes sprak, wees aanbidding, verering af:

Openbaring 19: 10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden; en hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.

Openbaring 22: 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. 9 En hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!

Meer informatie

Beschermheilige, op nl.wikipedia.org.

Bron

Beschermheilige, op nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 21 apr. 2024.