Bestialiteit

Uit Christipedia

Bestialiteit is geslachtsomgang van een mens met een dier. Het is een 'gruwelijke vermenging' (Lev. 18:24), waarmee de heidenen in Kanaän verontreinigt waren. In de wet van Mozes stond op dit vuil bedrijf de doodstraf.

Le 18:23 Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging. Le 18:24 Verontreinigt u niet met enige van deze; want de heidenen, die Ik van uw aangezicht uitwerpe, zijn met alle deze verontreinigd; (SV)

Le 20:15 Een man die met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden; het dier zal men afmaken. Le 20:16 Een vrouw die tot enig dier nadert, opdat het met haar gemeenschap hebbe, de vrouw en het dier zult gij doden, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen. (NBG51)

In de Middeleeuwen stond op geslachtelijke vermenging met een beest de doodstraf - voor mens én dier. In Europa stonden er tot in de 19e eeuw zware straffen op.