Bethlehem

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Betlehem)

Bethlehem is in de Bijbel 1. een stad in het stamgebied van Juda, ook Bethlehem-Juda en Bethlehem-Efrata genoemd; 2. een stad in het stamgebied van Zebulon.

Naam

De naam "Bethlehem" (Hebr. Beit Lechem) betekent "broodhuis", 'huis des broods". In Bethlehem Juda kwam de Zaligmaker, het ware Hemelbrood, ter wereld. Eerder was daar koning David geboren.

Een Bethlehemiet is iemand afkomstig van Bethlehem.

Ligging

Bethlehem-Juda ligt 8 km, 2 uur gaans van Jeruzalem zuidwaarts.

Kaart: Ligging van Bethlehem, onder Jeruzalem, in vak 1C

Oude geschiedenis

Rachel. Op de weg naar Bethlehem, nabij deze plaats, stierf Rachel, nadat ze met smart Ben-Oni ('zoon van mijn smart') gebaard had. Zijn vader Jacob noemde hem echter Ben-Jamin, 'zoon der rechterhand'.

Noami en Ruth. Uit Bethlehem kwamen Elimelech en Naomi, die met hun zonen naar Moab trokken, omdat er in Bethlehem hongersnood was. Nadat ze haar man en zonen had verloren, keerde ze met haar Moabietische schoondochter Ruth terug naar Bethlehem. Ruth huwt er met de vermogende Boaz, de overgrootvader van koning David, een voorvader van Christus Jezus.

David. In Bethlehem werd David geboren en tot koning gezalfd. Ze wordt daarom genoemd 'de stad van David'.

Messias. In Bethlehem werd later de Messias, de beloofde Verlosser van Israël, de zoon van David geboren. 

Van Bethlehem naar Golgotha, 
van de kribbe naar het kruis, 
in Hem toont God ons Zijn gena; 
de weg naar het Vaderhuis. 
(G. Fidder)
"God gaf Zijn Zoon in Bethlehem,
verkondigt ons met grote klem,
door middel van de engelenstem:
de redding ligt alleen in Hem!" 

Kindermoord. Nadat wijzen uit het Oosten, geleid door een ster, de woning van de pasgeboren koning (Jezus) gevonden hadden en hun geschenken hadden aangeboden, gingen ze langs een andere weg terug, zonder koning Herodes I in te lichten over de verblijfplaats van het kind. Daarop liet de koning alle jongetjes tot twee jaar oud in Bethlehem vermoorden, met het oogmerk van de geboren Koning der Joden uit de weg te ruimen.

Recente geschiedenis

Hoofdstraat in Bethlehem ca. 1915. Foto gemaakt door The American Colony Photographers
Hoofdstraat in Bethlehem ca. 1915. Foto gemaakt door The American Colony Photographers

Foto: Hoofdstraat in Bethlehem ca. 1915. Foto gemaakt door The American Colony Photographers

In 1917 kwam Bethlehem met heel het land van Israël onder Brits bestuur. De eeuwen durende heerschappij van de Turken was voorbij.

In 1948 werd Bethlehem veroverd door de Jordaniërs. Jordanië regeerde over Bethlehem en de westelijke Jordaanoever tot 1967, toen het gebied door Israël werd veroverd.

In 1995 droeg Israël, krachtens de Oslo-akkoorden, Bethlehem over aan de Palestijnse Autoriteit.

Foto: In de kersttijd trekt Bethlehem veel bezoekers (ca. 1890-1930).

Geboortekerk

In Bethlehem staat een kerk ter nagedachtenis aan de geboorte van de Heiland: de Geboortekerk (Eng. Church of the Nativity). De kerk, een basiliek, werd gebouwd in 339 n.C. door de christenkoning Constantijn de Grote en zijn moeder Helena, boven de grot die men voor de plaats van Jezus' geboorte hield. In de loop der eeuwen werd de kerk verwoest en/of herbouwd door verschillende veroveraars: de Samaritanen, Perzen, Arabieren, Kruisvaarders, Mammelukken, Turken (Ottomanen) en Britten.

Christelijk volksdeel

Bethlehem was van ouds een dorp met een christelijke meerderheid, gebouwd rond de Geboortekerk. Toerisme was de belangrijkste industrie. Echter, het percentage christenen in Bethlehem is gedaald van 85 procent in 1948 tot 54 procent in 1967, tot circa 30 procent in 2013 en tot zo'n 15%[1] in 2021. Een belangrijke oorzaak is de druk van de zijde van agressieve Islamisten, waar ook andere christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten onder lijden, behalve in Israël.

Video


De Verkenners 5: Bethlehem. Youtube.com: De Verkenners, 30 mrt 2022. Duur: 5 min. 33 sec. Over Bethlehem.

Meer informatie

Born in Bethlehem as Prophets Foretold ll Season 2, Episode 1 ll Israel: The Prophetic Connection. Youtube.com: C4ICanada, 4 aug. 2021. Duur: 23 min. 27 sec. Engelstalig, Over Bethlehem in de Bijbel en in de moderne geschiedenis, en als de plaats waar de Messias, volgens de voorzegging van de profeet Micha, geboren zou worden.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 25 dec. 2012 tekst genomen en verwerkt.

IsraëlDailyPicture.com, rondzend-email van 23 dec. 2013.

Voetnoot