Bewaren

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 25 mrt 2017 om 12:59 (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Bewaren''' betekent onder zijn hoede nemen, beschermen, zonodig met toezicht; in acht nemen. Bewaren betekent oorspronkelijk ‘het oog houden op’ en komt va...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Bewaren betekent onder zijn hoede nemen, beschermen, zonodig met toezicht; in acht nemen.

Bewaren betekent oorspronkelijk ‘het oog houden op’ en komt van ‘waren’ (= bewaken), vgl. waarnemen.

Doel. Het doel van bewaren is dat het bewaarde niet verloren gaat, vernietigd wordt, aangetast wordt.

“Voor een ongeluk bewaard blijven” wil zeggen niet door een ongeluk getroffen worden. “Voor een ziekte bewaard blijven”: niet door een ziekte aangetast worden. De orde bewaren is de orde handhaven. Aantekeningen van een bijbelstudie bewaren houdt logisch in dat men ze niet wegdoet of vernietigd.

Berg- of bewaarplaats. Soms moet men, om iets te bewaren, het in een bergplaats doen om te ongeschonden te houden of tegen bederf te beschermen. Oudheden uit bijbelse tijden, bijv. schoeisel of een olielampje, worden in een museum bewaard. Eten worden in een gekoelde ruimte bewaard, weggesloten. Computergegevens worden uit het interne geheugen op een externe schijf bewaard.

God bewaart

“Wien God bewaart, is wel bewaard”, d.w.z. wie door God wordt bewaard, onder zijn hoede en bescherming staat, wordt goed bewaard. Zij die in de Heer Jezus geloven zijn "in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard":

Jds 1:1 Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn: Jds 1:2 barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. (TELOS)

God is machtig ons te bewaren voor struikelen, voor vallen in het kwaad.

Jds 1:24 Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, Jds 1:25 de enige God onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen, en nu, en tot in alle eeuwigheid! Amen. (TELOS)

Zichzelf bewaren

Dat God ons bewaart geeft geen vrijbrief om achteloos te leven. Dat God ons voor struikelen kan bewaren, mag geen reden zijn om de ogen te sluiten voor strikken of struikelblokken op onze levensweg. Wij hebben onszelf te bewaren.

Jds 1:20 Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God Jds 1:21 en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. (TELOS)

Zichzelf bewaren is ervoor zorg dragen dat men in de rechte weg van God blijft.

Hnd 20:28 Past op uzelf en op de hele kudde, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te hoeden, die Hij Zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen Zoon. (TELOS)

Zichzelf bewaren van ... Een christen heeft zichzelf te bewaren van besmetting, Hij heeft zichzelf “onbesmet van de wereld” te bewaren.

Jak 1:27 Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren.

Judas waarschuwt in zijn brief voor schijnchristenen, die naar hun eigen begeerten wandelen, “goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige Meester en Heer Jezus Christus verloochenen” (vers 4).

Zichzelf bewaren voor ... Zich bewaren voor de Boze houdt in dat men afstand van hem houdt, buiten zijn directe invloedssfeer blijft, dus bijvoorbeeld geen spiritisch medium bezoekt.

In de liefde van God. Zichzelf bewaren in de liefde is ervoor zorg dragen dat wij blijven in een verhouding tot God die gekenmerkt wordt door liefde, in het besef dat Hij ons eerst heeft liefgehad en dat Hij voor ons zorgt.

Jds 1:20 Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God Jds 1:21 en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Jds 1:22 En hebt medelijden met sommigen die twijfelen, Jds 1:23 redt anderen door hen uit het vuur te rukken, hebt medelijden met anderen in vrees, en haat zelfs het kleed dat door het vlees bevlekt is. (TELOS)

Wanneer wij met en uit Hem leven, die ons liefheeft, zal er liefde ook in ons hart zijn en zullen wij barmhartig zijn jegens “sommigen die twijfelen” (Judas 1:22) of in "het vuur" zijn (vs. 23) of ons medelijden nodig hebben (vs. 23). 

Gods geboden bewaren

Gods geboden bewaren is zijn geboden in gedachtenis houden, in acht nemen en in ere houden. Hem liefhebben en Zijn geboden bewaren horen bij elkaar. De Heer Jezus zegt:

Joh 14:15 Als u Mij liefhebt, bewaart mijn geboden. (TELOS)

Joh 14:21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader worden geliefd; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (TELOS)

Joh 15:10 Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. (TELOS)

Johannes zijn schrijft in zijn eerste brief:

1Jo 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. (TELOS)

1Jo 3:24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem; en hieraan weten wij dat Hij in ons blijft: aan de Geest die Hij ons gegeven heeft. (TELOS)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000, s.v. Bewaren.