Bewaring

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 24 okt 2016 om 20:36
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Gelovigen zijn geroepenen die in God de Vader geliefd zijn en in Jezus Christus bewaard zijn. God wil dat we behouden worden en niet verloren gaan. In Zijn bewaring mogen we rusten.

Judas 1:1 Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn:

Joh 6:39 En dit is de wil van Hem die Mij heeft gezonden, dat Ik van alles wat Hij Mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag.

Joh 10:28 En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Joh 10:29 Mijn Vader die ze Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Joh 10:30 Ik en de Vader zijn een.

Joh 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, en zij zijn in de wereld, en Ik kom tot U, Heilige Vader: bewaar hen in uw naam die U Mij hebt gegeven, opdat zij een zijn zoals Wij. Joh 17:12 Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam. Hen die U Mij hebt gegeven, heb Ik bewaakt en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld werd. (...) Joh 17:15 Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.

2Ti 4:18 De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.

De bewaring door God kunnen we vergelijken met een ouder die zijn of haar kind door het verkeer van de wereld loodst. De vergelijking gaat echter slechts ten dele op. God behoedt ons weliswaar voor fysieke gevaren, zonder dat we het vaak beseffen, maar soms laat Hij ongelukken toe. God bewaart ons voor geestelijke gevaren, maar soms komen we in geestelijke nood of worden we geestelijk bedreigd. Niettegenstaande de kwade gebeurtenissen in dit tijdelijke leven op aarde, verzekert God ons van een behouden aankomst op de hemelse kust. We worden bewaard tot de behoudenis.

1Pe 1:5 die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden.

God heeft ons geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst.
't Scheepke onder Jezus' hoede

't scheepke onder Jezus' hoede.
Met de kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing
Allen die in nood zijn op.

refr.
Al staat de zee ook hol en hoog.
en zweept de storm ons voort,
Wij hebben 'sVaders Zoon aan boord. 
En 't veilig strand voor oog.

Zonne, bied dat scheepje uw glanzen,
Koeltjes, stuwt het zacht vooruit;
Golven, steunt gebed en psalmzang
Met uw zilv'ren maatgeluid.

refr.

Arme zondaar, zie de kruisvlag
Wapp'rend langs de oceaan:
Weet! de Heer is in het scheepje,
Kom! neem uw verlossing aan.

refr.

Dies rijst een lied tot God omhoog,
Ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben 'sVaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.

Urker Mannen Ensemble zingt: video (Youtube, 3 minuten)