Bijbel:Ezechiël 31: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

2 mei 2024

  • huidigvorige 17:452 mei 2024 17:45Kees Langeveld overleg bijdragen 4.707 bytes +4.707 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Het gebeurde ook in het elfde jaar, in de derde maand, op den eersten der maand, dat des HEEREN woord tot mij geschiedde, zeggende: <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Mensenkind! zeg tot Farao, den koning van Egypte, en tot zijn menigte: Wien zijt gij gelijk in uw grootheid? <section end=2 /><noinclude> </noinclude><section begin=3 /><sup>3</sup> Zie, Assur was een ceder op den Libanon, sc...'