Bijbel:Ezechiël 32: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 mei 2024

3 mei 2024

  • huidigvorige 18:183 mei 2024 18:18Kees Langeveld overleg bijdragenk 8.298 bytes +101 Geen bewerkingssamenvatting
  • huidigvorige 18:173 mei 2024 18:17Kees Langeveld overleg bijdragen 8.197 bytes +8.197 Nieuwe pagina aangemaakt met '<section begin=1 /><sup>1</sup> Het gebeurde ook in het twaalfde jaar, in de twaalfde maand op den eersten der maand, [dat] het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende: <section end=1 /><noinclude> </noinclude><section begin=2 /><sup>2</sup> Mensenkind! hef een klaaglied op over Farao, den koning van Egypte, en zeg tot hem: Gij waart een jongen leeuw onder de heidenen gelijk; en gij waart als een zeedraak in de zeeën, en braakt voort in uw rivieren, en...'