Boot

Uit Christipedia

Een boot is een vervoermiddel dat in de Bijbel dikwijls wordt genoemd. God beval Noach een boot te bouwen, opdat hij en zijn familie behouden zouden worden tijdens de zondvloed die zou komen. De boot zou bekend worden als de Ark van Noach.

De profeet Jona nam een boot naar Tarsis, maar moest onderweg, om de bemanning te redden, over boord worden geworpen. Door Gods voorzienigheid, die een grote vis zond, bracht de profeet het er levend af.

Vanuit een boot leerde de Heer Jezus bij een bepaalde gelegenheid de menigte die op de oever stond.

De Heer Jezus sliep in een boot, terwijl de meevarende discipelen in paniek raakten wegens de storm die hun schip op het meer van Galilea teisterde. Ze wekten Hem, waarna Hij de wind deed liggen.

De Heiland kwam vanaf een berg zijn leerlingen tegemoet, die in een boot in een storm op het meer van Galilea waren. Hij ging aan boord en de storm bedaarde.

Varen in een boot is een symbool van het leven in deze wereld, met haar figuurlijke klippen en stormen. Ons leven is een reis naar de eeuwigheid. De hoop van de gelovigen is gebaseerd op de beloften van God en die hoop is als een anker van de ziel. Onze boot is verankerd in de hemel, onze bestemming.

Heb 6:18 … een sterke vertroosting hebben, wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen. Heb 6:19 Deze hebben wij als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel, Heb 6:20 waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, ... (TELOS)

We mogen vanuit het geloof in onze Redder en Zaligmaker afhankelijk leven, Hem laten sturen en leiden. Elke dag weer.

Het volgende gedicht en lied is gecomponeerd door de Zuid-Afrikaanse zanger Piet Smit.

Seilboot

My lewe is ’n seilboot wat ver op reis moet gaan
en Jesus is my Stuurman wat aan die roer bly staan
God se plan vir my lewe is die wydheid van die see
en die winde wat my aandryf is die Gees wat Hy my gee

Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees
want waar hierdie wind my waai is precies waar ek wil wees 
En Jesus stuur my skip sekuur oor God se oseaan
en so kom ek eendag veilig by my eindbestemming aan

Golgotha se kruishout is die boegspriet aan die hoof
en die pik tussen die planke is die seel van my geloof

Somtyds moet ek koers kies met ’n skuins hoek teen die wind 
maar met so ’n goeie Stuurman sal ek weer my rigting vin
Somtyds is daar storms en soms is die wind weer stil
want die draai van die seisoene word bepaal deur God se wil

En al kraak die mas en die toue teen die wind se volle krag 
al stamp die boeg teen die golwe, ek weet wat op my wag 
Soms voel ek hoe die balke teen die stormkragte kreun 
en somtyds skep ek water maar ek weet waar gaan ek heen

En ek laai God se liefde soos ’n schatkis aan boord
bepaal die rigting van my reis met die kaart van sy Woord

En ek span al my seile voor die Heilige Gees
want waar hierdie Wind my waai is precies waar ek wil wees 
En Jesus stuur my skip sekuur oor God se oseaan
tot ek eendag in volmaaktheid - op die hemelhawe staan


Piet Smit zingt het lied Seilboot. Videofilm op Youtube, duur 3 minuten.

Bron

De Vredesduif, jan. 2010 (pdf-bestand). Nieuwsbrief van de Vredeskerk van Hervormd Veenendaal.