China

Uit Christipedia

China is een land met 1,3 miljard inwoners[1]. De hoofdstad is Peking. De staat is gebaseerd op een atheïstisch communisme. China is een economische en politieke grootmacht. De christelijke bevolking telt 97.200.000 zielen[2].

Verstedelijking. China verstedelijkt in hoog tempo. Bijna de helft van de Chinezen woont in steden (2011).

Eénkindpolitiek. Een Chinees onderzoek (uitgevoerd in 2006) wees uit dat de overgrote meerderheid van de Chinese vrouwen meer dan één kind wenst. Driekwart zegt zeker twee kinderen te willen; liefst een jongen en een meisje. Ouders in stedelijke gebieden van China mogen maar één kind krijgen. De éénkindpolitiek werd in 1979 ingevoerd om de bevolkingsgroei in toom te houden. Het beleid is omstreden, mede omdat het heeft geleid tot selectieve abortussen, waardoor nu een meisjestekort is ontstaan.

Briefpost. "In China is het heel bijzonder om brieven te sturen en te ontvangen, we doen het eigenlijk alleen met Kerst. Ik was erg onder de indruk van al die post die naar ons werd gestuurd, ...," zei een 16-jarige Chinese over de buitenlandse post die zij ontvingen na de arrestatie van haar vader die voorganger was onder christenen[3]

Krijgsmacht. China heeft een enorm groot leger van 2,3 miljoen man.

Economie. China is de tweede economie van de wereld (2009) en kent een hoge economische groei. De staatsschuld is relatief laag. Het land is een grote kredietverlener en heeft een groot handelsoverschot (2009). China staat op de tweede plaats van landen met de grootste uitvoer (2009).

Taiwan. Tijdens een burgeroorlog in 1949 scheidde Taiwan zich van de rest van China af. China heeft dit nooit erkend en altijd verklaard vastbesloten te zijn om het afgescheiden eiland weer terug te krijgen, desnoods met geweld. 

Christenen

Aantal. De christelijke bevolkingsdeel omvat (anno 2019) 97.200.000 zielen[2]. In 2011 waren er naar schatting 85 miljoen christenen, maar de schattingen liepen sterk uiteen[4].

Twee christelijke godsdiensten. Het katholicisme en het protestantisme gelden in het land als twee afzonderlijke godsdiensten.

De overwonnen rover

Jaren geleden bezocht een reiziger onder leiding van een een gids een afgelegen gebied van China. De gids had veel te vertellen over het prachtige landschap. Opeens wees hij naar de top van een berg en zei: 'Daarboven ziet u de ruïnes van een kasteel. Daar leefde niet zo lang geleden een rover die de schrik was van het hele gebied. Hij plunderde de boeren, beroofde de reizigers en zaaide paniek in de hele streek. Niemand was veilig voor hem.'

'Woont hij er nu niet meer?' vroeg de reiziger. 'Nee,' was het antwoord, 'al een hele tijd niet meer.'

De ander werd nieuwsgierig en vroeg: 'Waar is hij gebleven'? De gids aarzelde even, maar antwoordde: 'Het slot is nu verlaten, aan de rooftochten van de bandiet is nu een einde gekomen. Hij is gegrepen door iemand die sterker was was dan hij.'

'De mensen zullen wel blij zijn dat die rover uit de weg is geruimd,' meende de reiziger. 'Wat verschrikkelijk dat zoiets in deze tiid nog mogelijk was. Die sterke man zal wel een beloning gekregen hebben?' 'Nee,' antwoordde de gids, 'die heeft die sterke man niet gekregen. Maar weet u wat hij gedaan heeft? Hij heeft de rover veranderd. Weet u wie die rover overwonnen heeft? Jezus Christus'

De reiziger keek de gids met een ongelovige glimlach aan. Zo'n rover die door Jezus Christus was veranderd, zou hij wel eens willen zien. Alsof de gids de gedachten van de ander raadde, voegde hij er aan toe: 'Die rover staat voor u. Ik was die rover!'

Bron: Lichtstralen uit het Woord. Vaassen: Medema, 2007[5]

Registratie. Religie is in de Chinese samenleving vaak een factor van onrust geweest. De atheïstische overheid wil weten wat er gebeurt in religieuze gemeenschappen. Daarom erkent ze alleen bij de overheid geregistreerde kerken en staat ze religieuze samenkomsten alleen toe in door de staat goedgekeurde kerken. 

Drie-Zelfkerk. De Drie-Zelfkerk (of TSPM) is een geregistreerde kerk die onder toezicht staat van de overheid. De opleiding van predikanten in de Drie-Zelfkerk wordt verzorgd door de staat. De Drie-Zelfkerk zwakt de exclusieve redding door het geloof in Jezus Christus af. 

Katholieke staatskerk. De katholieke staatskerk staat onder invloed van de Chinese staat. De staat wil de banden van de kerk met het Vaticaan tot een minimum beperken. De staat vindt dat zij als enige mag bepalen wie bisschop wordt. Volgens de rooms-katholieke leer daarentegen mogen bisschoppen alleen met toestemming van het Vaticaan worden gewijd. Bisschopswijdingen zorgen daardoor al jaren voor problemen. Wel zijn er achter elkaar verschillende bisschoppen gewijd met toestemming van beide partijen[6].

Huiskerken. Veel christenen behoren echter tot niet-geregistreerde kerkgemeenschappen: huiskerken. Naar schatting tussen de 45 miljoen en 60 miljoen Chinezen komen in huiskerken bijeen (schatting 2011). Deze leerlingen van Jezus Christus hebben te maken met intimidatie door de overheid. 

China staat op nummer 27 van de in 2019 door Open Doors opgestelde Ranglijst Christenvervolging (in 2011 op nummer 16, in 2010 op nummer 13). Er is wel een groeiende openheid voor huiskerken: steeds meer protestantse huisgemeenten krijgen een vaste locatie en hoeven niet langer ondergronds te opereren[7]. De door de staat gecontroleerde Drie-Zelfkerk mag open luchtbijeenkomsten houden, maar niet-geregistreerde kerken mogen dat niet.

Antichristelijke maatregelen. Evangeliseren is officieel verboden. Desondanks neemt het aantal christenen sterk toe (anno 2011). "Overal waar ik kom zie ik mensen hongerig zijn naar God en dat Hij aan hun behoeften voldoet," zei een chinese evangelist.

China wil (anno 2019) kinderen van het christendom afhouden. Minderjarigen mogen geen kerkdienst bijwonen. Er staat een hoge boete op wanneer kinderen in de kerkdienst worden ontdekt. Al vanaf de kleuterschool wordt kinderen geleerd Christus te haten en christenen te wantrouwen.[8]

"Mama, ik wil je dat je stopt met geloven."

Toen de tienjarige zoon Ning van de christin Huang uit school kwam, werd hij ineens agressief. "Toen Ning mij een christelijk boek zag lezen, pakte hij een scherp mes uit de keuken en begon in te steken op het boek." Haar zoontje hield het vervolgens huilend omhoog en zei: "mama, ik wil dat je stopt met geloven!" Die ochtend had zijn juf in de klas verteld dat je christenen niet kunt vertrouwen en dat ze een groot gevaar zijn voor deze samenleving. Toen Ning dat hoorde, werd hij wanhopig. Hij wilde zijn ouders niet verliezen! Hij moest ervoor zorgen dat ze hun geloof zouden opgeven, zodat het gezin bij elkaar kon blijven.[9]
"Dit kleine lijden"

"Ik ben broeder G, ik woon in China en ben zeventig jaar. In het verleden zat ik drie jaar gevangen. De overheid heeft geprobeerd met geweld om mij mijn geloof af te laten zweren, maar ik ben God trouw gebleven. Als ik mijn ogen richt op Christus, dan stelt het niets voor wat ik meemaak. Al mijn lijden kon mij niet doen struikelen. Ik ervoer Gods heerlijkheid toen ik leed voor Hem. (...) Dit kleine lijden is niets vergeleken met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden."[10]

Moslims

In China leven 25 miljoen moslims (anno 2016)[11]. Hun tradities zijn zeer divers. De grootste groep moslims vormen de Hui, tien miljoen in getal. Ze wonen verspreid door China. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid in het noordwesten van China. De Hui genieten aanzienlijk meer religieuze vrijheid dan de Oeigoeren, welke laatste groep door de Chinese regering wordt verdacht van separatisme.

Palestijns-Israëlisch conflict

China steunt (anno 2017)[12]:

 • de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat die volledige soevereiniteit geniet
 • met Oost-Jeruzalem als haar hoofdstad
 • en gebaseerd op de grens van 1967

Geschiedenis

Opeenvolgende koningshuizen in China.

1927-1937: In Noord-China is een opwekking, waarin de Noorse zendelinge Marie Monsen een belangrijke rol speelt[13].

1945-1949: Burgeroorlog.

1949: Het communisme behaalt de overwinning. Op 1 oktober 1949 werd de Volksrepubliek China uitgeroepen. Hierna worden zendelingen verdreven. Het christendom werd toegestaan zolang ze trouw bleven aan de Communistische Partij. In China leven dan 5 miljoen christenen. De Chinese leider Mao beschrijft religie als vergif. De periode van zuiveringen zou het leven kosten aan miljoenen mensen: 'kapitalisten' zoals grootgrondbezitters, al dan niet vermeende politieke tegenstanders ('contrarevolutionairen'), geestelijken en buitenlandse zendelingen.

1951-1952: Opnieuw zuiveringen, in een aantal campagnes zoals die van de "drie anti's" en de "vijf anti's". Daarbij komen ongeveer een miljoen mensen om het leven.

1958-1962. Tenminste 45 miljoen mensen komen om. Gruwelijke doodstraffen voor lichte vergrijpen werden toegepast.

1959: China herovert het in 1912 onafhankelijk geworden Tibet.

1966-1976: de Culturele Revolutie, het dieptepunt van Mao's regime: een revolutionaire campagne van Mao om zijn tegenstanders uit te schakelen. Oude gebruiken, oude gewoonten, oude cultuur en oude denkbeelden moesten vernietigd worden.

1969:  Een grensconflict met de Sovjet-Unie aan de Oessoeririvier over het eiland Zhenbao leidt bijna tot een atoomoorlog.

1976: Dood van Mao. Daarna blijft China in naam communistisch, maar staat langzamerhand meer vrijheden toe.

2000: Het Vaticaan verklaart 120 Chinese martelaars van de Bokseropstand heilig, wat de relaties tussen China en het Vaticaan in 2000 ernstig onder druk zet.

2005: Akkoord met Rusland. Onderhandelingen vonden plaats in de jaren '90, die leidden tot een akkoord in 2005.

2011: De vervolging van kerken en individuele christenen in China in 2011 neemt sterk toe. Het aantal christenen dat te maken krijgt met mishandeling, arrestatie of veroordeling is 42 procent hoger dan in 2010. Daarmee is 2011 het zesde jaar op rij dat vervolging is toegenomen[14]. Opvallend zijn de acties van de overheid tegen grote ongeregistreerde huisgemeenten.

In het algemeen is het met de menselijke vrijheid slechter gesteld dan in de tien jaar daarvoor. Er zijn meer omstreden martelingen en opsluitingen. Vooral in het voorjaar treedt het Chinese regime hard op tegen de oppositie. Na de val van de autoritaire regimes in Tunesië en Egypte vreest Peking dat de Arabische Lente via internet naar China zal overslaan. 'Het optreden van de autoriteiten trof niet alleen individuele activisten, maar was ook een waarschuwing aan het adres van gewone Chinese burgers', aldus de in Hongkong gevestigde mensenrechtenorganisatie CHRD in een rapport uit 2012. 'Iedereen die de regering uitdaagt, wordt gestraft.'[15]

2013: In de Chinese provincie Zhejiang worden kruisen van kerken gesloopt. In juli 2015 zijn al zo’n 1.200 kruisen weggehaald en verschillende kerken vernield. Volgens Chinese christenen wil de overheid van de provincie Chinezen ontmoedigen om christen te blijven of te worden. Volgens de Chinese regering worden kruisen verwijderd om steden veiliger en mooier te maken.

2015: Er zijn volgens de organisatie Christian Aid ongeveer 100 miljoen christenen in China. Hun getal neemt sterk toe. Echter, ook de vervolging van christenen is erg toegenomen en heeft een mate bereikt die sinds eind jaren zestig niet meer ondervonden was. Huiskerken worden harder aangepakt, ook de erkende Drie-Zelf-Kerken krijgen meer tegenwerking van de overheid te verduren[16].

2018: In februari wordt een nieuwe godsdienstwet van kracht werd, die de situatie voor christenen in China erg verslechtert. De vervolging van christenen neemt toe. Twee jaar geleden werden 48.000 christenen onderdrukt of vervolgd, nu zijn dat er zo'n 223.000[17].

2020: Van januari tot april werden kruizen verwijderd van tenminste 250 Drie-Zelf-kerken in de provincie Ahui[18].

Toekomst

China wordt gerekend tot 'de koningen die van de zonsopgang komen' (Opb. 16:12), dat zijn de koningen die, gezien uit Israël, uit het nabije en/of verre Oosten komen. Tesamen met de andere koningen van het aardrijk zullen zij verzameld worden op de plaats Harmagedon, tot 'de oorlog van de grote dag van God de Almachtige' (Opb. 16:12).

Opb 16:12  En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de weg van de koningen die van de zonsopgang komen, bereid zou worden. Opb 16:13 En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikkers; Opb 16:14 want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. Opb 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. Opb 16:16 En Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. (TELOS)

Meer informatie

China Christian Daily (CCD), ChinaChristianDaily.com/. Nieuwssite gericht van Chinese christenen.

Over de situatie van christenen in China informeert Open Doors

De Amerikaanse organisatie China Aid Association zet zich in voor christenen in China: www.ChinaAid.org/

The Long Arm of the Dragon: Chinese Harassment of Refugees Fleeing Religious Persecution. Youtube.com: Bitter Winter, 13 juli 2019. Duur: 18 min. 56 sec. Over de buitenlandse bedreiging van religieuze minderheden door China.

Op http://www.greatfirewallofchina.org/ kun je nagaan of een website, waarvan het adres op de site is ingegeven, bereikbaar is vanuit China.

Boeken

Marie Monsen, De Opwekking; revival in China 1927-1937. OMF en CLC, 2012. Oorspr. 1960[13].

Tony Lambert, China voor Christus. Ark Media, 2007. Pagina's: 300. De auteur is voormalig Brits diplomaat in Peking en Tokyo en sinds 1982 hoofd van de Chinese tak van de zendingsorganisatie OMF International, de vroegere China Inland Mission.

Voetnoten 

 1. Bron: OpenDoors.nl, geraadpleegd 13 dec. 2019. In 2011 telde China 1,3 miljard inwoners.
 2. 2,0 2,1 Bron: OpenDoors.nl, geraadpleegd 13 dec. 2019.
 3. Aangehaald in: Stem van vervolgde christenen (uitgave van SDOK), maart/april 2013, blz. 9 
 4. Bron: Open Doors, april 2011. Het dagblad Trouw meldde in het artikel Chinese machthebbers beducht voor invloedrijke calvinisten, Trouw.nl, 2 juni 2011, dat er naar schatting 130 miljoen christenen in China leven.
 5. Uitgever H.P. Medema gaf op 26 feb. 2013 toestemming om het stukje met bronvermelding te plaatsen op Christipedia. 
 6. Nieuwsartikel Het rommelt weer in kerkelijk China, op Kerknieuws.nl dd. 12 april 2011.
 7. Nieuwsartikel Groeiende Chinese openheid voor huiskerken, op Kerknet.be dd. 2 april 2010
 8. Bron: Electronische nieuwsbrief van de Stichting De Ondergrondse Kerk, 13 dec. 2019.
 9. Bron: Nieuwsbrief van Stichting De Ondergrondse Kerk, 4 dec. 2019. De tekst is grotendeels letterlijk uit de brief aangehaald.
 10. Bron: brief van Stichting De Ondergrondse Kerk van sept. 2023. G staat voor een naam die veiligheidshalve is weggelaten.
 11. Unieke traditie: de Chinese vrouwenmoskee, Trouw.nl, 16 juni 2016.
 12. China stelt eigen vredesplan voor en omarmt de tweestatenoplossing, Brabosh.com, nieuwsbericht van 24 dec. 2017.
 13. 13,0 13,1 Marie Monsen, De Opwekking; revival in China 1927-1937. OMF en CLC, 2012. Oorspr. 1960. In dit boek vertelt Marie Monsen, een overleden Noorse zendelinge, over haar roeping naar China, de beproevingen die zij meemaakte en, bovenal, de grote opwekking in Noord-China en het werk van de Heilige Geest in de jaren 1927-37. Marie Monsen was één van Gods belangrijkste instrumenten voor deze opwekking. Zij beschrijft hoe gebrokenheid en gebed het voorbereidende werk van Gods Geest waren en hoe daarna de Heilige Geest machtig werkte in samenkomsten. Tallozen mensen werden overtuigd van zonde en kwamen tot bekering en wedergeboorte. 
 14. Volgens de organisatie China Aid en Stichting de Ondergrondse Kerk in 2012.
 15. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 9 maart 2012.
 16. Bron: Stichting De Ondergrondse Kerk, nieuwsbrief 10 dec. 2015. 
 17. Bron: nieuwsbericht van Stichting De Ondergrondse Kerk, 25 april 2018. De cijfers zijn opgetekend uit de mond van Bob Fu, een van de meest gezaghebbende vertegenwoordigers van vervolgde christenen in China. Fu sprak 24 april 2018 op een bijeenkomst in Ridderkerk, op uitnodiging van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) en Europarlementariër Bas Belder (CU/SGP).
 18. On April 10, Workers Removed The Cross From A Church In Lu’an-administered Shu County. Youtube.com: Bitter Winter, 10 juni 2020. Duur: 2 min. 1 sec.