Gennezareth

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Cinnereth)

Gennézareth (of Kinneret, Cinnereth) was een stad en vlakte ten noordwesten van het meer van Galilea ("de zee van Kinneret") nabij Kafarnaüm (Kapernaüm), in het gebied van de stam Naftali. De Heer Jezus verrichtte er wonderen van genezing. 

De stad ligt in een prachtig en vruchtbaar gebied aan het Meer van Galilea, dat ook genoemd wordt 'Meer Gennézareth', 'Zee van Kinneret'.

Lu 5:1 Het gebeurde nu, toen de menigte op Hem aandrong en het woord van God hoorde, dat Hij bij het meer Gennezareth stond. En Hij zag twee schepen bij het meer liggen; (TELOS)

Ligging van Gennézareth aan de noordwestoever van het meer van Galilea. 'Plain of Gennesaret' = vlakte van Gennézareth.

Naam. De naam Gennézareth betekent "harp"[1]. Een andere duiding[2] zegt “een tuin van rijkdommen”, afgeleid van een uitdrukking die “tuin van de vorst” betekent.

Oude Testament. De plaats wordt al genoemd in het Oude Testament:

De 3:17 Daartoe het vlakke veld, en de Jordaan, mitsgaders de landpale; van Cinnereth af tot aan de zee des vlakken velds, de Zoutzee, onder Asdoth–pisga tegen het oosten. (SV)

Joz 19:35 De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer en Hammath, Rakkath en Cinnereth, (SV)

Jezus. In Gennézareth kwam Jezus, na de storm, met de geredde leerlingen aan land. In deze plaats verrichtte Jezus wonderen van genezing.

Mt 14:34 En toen zij waren overgevaren, kwamen zij aan land in Gennezareth. Mt 14:35 En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, zonden zij bericht door die hele omstreek, en zij brachten alle lijdenden bij Hem Mt 14:36 en smeekten Hem of zij alleen de zoom van zijn kleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden volkomen behouden. (TELOS)

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Aldus Easton's Bible Dictionary. De naam Kinneret betekent volgens de bijbelvertaling New International Version: “harp”.